Mocne słowa kapłana: Kościół i anty-Kościół koegzystują w jednej przestrzeni

Aktualizacja: 2017-05-23 10:54 am

Nie milkną echa Rzymskiego Forum Źycia. Ojciec Linus Clovis z Family Life International w mocnych słowach wypowiedział się tam o obecnym kryzysie Kościoła. Za jego przejaw uznał podziały w kwestii nauki o życiu i rodzinie, uleganie ideologii laicyzmu, a także szkalowanie wiernych tradycyjnej nauce biskupów i duchownych. Według duchownego szczególnie niebezpieczne jest podważanie nauki o życiu i rodzinie, stanowiącej fundament stworzenia.

Podczas czwartkowego przemówienia na Rzymskim Forum Źycia Ojciec Linus Clovis z Family Life International przywołał słowa ówczesnego kardynała Karola Wojtyły z wizyty duszpasterskiej w Filadelfii w 1976 roku. Ówczesny kardynał powiedział wówczas, że jesteśmy świadkami konfrontacji między Kościołem i anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią.

Zdaniem ojca Cloviusa ów kryzys Kościoła jest dziś bardzo poważny. Jego przejawem jest odrzucenie słów Pana Jezusa nakazującego mówić „tak, tak, nie, nie”. Odrzucenie to wyraża się głównie w kwestii nauki i dyscypliny dotyczącej małżeństwa i rodziny. Kwestionowanie wizji rodziny jako opartej na trwałym małżeństwie jednej kobiety i jednego mężczyzny to jego zdaniem kluczowy przejaw aktywności anty-Kościoła. Na ogromne znaczenie tej walki zwróciła już uwagę wizjonerka z Fatimy, siostra Łucja.

To oczywiste samo przez się, że Kościół katolicki i anty-Kościół koegzystują obecnie w tej samej przestrzeni sakramentalnej, liturgicznej i prawnej – powiedział ojciec Linus Clovis. – Ten drugi, wzrósł w siłę i stara się przedstawiać jako prawdziwy Kościół – dodał duchowny.

Jego zdaniem anty-Kościół zamierza przeciągnąć katolików na stronę ideologii sekularyzmu. Jego ewentualny sukces doprowadzi do zastąpienia praw Boga przez prawa człowieka, za sprawą desakralizacji sakramentów, bezczeszczenia sanktuariów i nadużywania władzy apostolskiej.

W efekcie politycy głosujący za aborcją i małżeństwami jednopłciowymi będą przychylnie witani w kolejkach do Komunii, mężowie i żony po opuszczeniu ich małżonków oraz dzieci i żyjący w cudzołożnych związkach zostaną dopuszczeni do sakramentów, kapłani i teolodzy publicznie odrzucający katolickie doktryny i moralność uzyskają prawo do sprawowania swej posługi i szerzenia wiarołomnych opinii. Tymczasem wiernych katolików spotka marginalizacja, oczernienie i dyskredytacja – stwierdził.

W ten sposób anty-Kościół odniesie sukces w osiągnięciu swego celu zdetronizowania Boga jako Stwórcy, Zbawiciela i Uświęciciela – powiedział kapłan. – Bóg zostanie zastąpiony przez człowieka stwórcę samego siebie, samo-zbawcę i auto-uświęciciela – dodał.

Ksiądz zwrócił także uwagę na szkalowanie księży i biskupów wiernych tradycyjnej nauce Kościoła. Ułatwiają to złożone przez kler śluby posłuszeństwa i obawa przed ich złamaniem. – Duchowni ci są przedstawiani jako małe potwory ciskające kamieniami w biednych grzeszników lub redukujące sakrament pojednania do sali tortur, albo osób ukrywających się za nauczaniem Kościoła, siedzących na katedrze Mojżesza i osądzających z wyższością i powierzchownością – powiedział.

Ojciec Linus Clovis wspomniał także o podziałach w kwestii interpretacji adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia. Jego zdaniem ujawniły one trwający podział między Kościołem i anty-Kościołem wspomniany w 1976 roku przez kardynała Wojtyłę. Dzięki postawie papieża owe długo ukrywane podziały ujrzały światło dzienne.

Rzymskie Forum Źycia organizowane przez „Voice of Family” to jedna z największych konferencji gromadzących obrońców tradycyjnej rodziny i działaczy pro-life z całego świata. Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 18 i 19 maja.

Źródło: lifesitenews.com

mjend 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=95850 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]