Aktualizacja strony została wstrzymana

Interkomunia – Złoty Gral protestantów i liberalnych katolików

„Powszechnie znaną rzeczą jest, że kard. Walter Kasper jest zwolennikiem interkomunii. Jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II mówiło się, że zwracał papieżowi uwagę, iż powinna ona być możliwa w szczególnych przypadkach” – napisał w felietonie dla tygodnika „Do Rzeczy” ks. dr hab. Robert Skrzypczak, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Zdaniem duchownego, obecne „zamieszanie” związane z podejściem do interkomunii jest efektem inicjatywy ekumenicznej papieża Franciszka w Szwecji w 500-lecie reformacji w ubiegłym roku oraz wizytą Ojca Świętego w luterańskiej parafii Christuskirche w Rzymie 15 listopada 2015 roku.

„Jesteśmy świadomi, że mamy przed sobą jeszcze długą drogę, aby osiągnąć pełnię wspólnoty, która wyrażać się będzie w wypatrywanej przez nas wszystkich eucharystycznej Uczcie. Niemniej niezgodności nie mogą nas przerażać, a nasza droga na przód – paraliżować” – powiedział wówczas papież w stolicy Włoch. Największe zainteresowanie opinii publicznej dotyczyło jednak nie samo wystąpienie Ojca Świętego, co jego rozmowy z „wiernymi protestanckiego zaboru”, a zwłaszcza poruszony w czasie ich trwania temat „wspólnej komunii w przypadku małżeństw mieszanych”.

Mamy ten sam chrzest. Gdy modlimy się razem, chrzest rośnie, umacnia się. Gdy uczycie swoje dzieci, kim jest Jezus, po co przyszedł, co dla nas uczynił, czynicie to samo albo w języku luterańskim, albo języku katolickim, ale czynicie to samo – powiedział wówczas Franciszek odpowiadając na pytanie jednej z obecnych luteranek związanych z mężem katolikiem. Biskup Rzymu powołał się na historię biskupa episkopalnego, z którym jak zaznaczył, kiedyś się przyjaźnił. „Odczuwał podobny niepokój: żona katoliczka, dzieci katolickie, a on biskupem. Towarzyszył żonie i dzieciom na niedzielnej Mszy Świętej, a następnie szedł przewodzić nabożeństwu w swoim zborze. Był to pewien krok w stronę wspólnego uczestniczenia w Uczcie Pańskiej” – zaznaczył papież.

Ks. Skrzypczak zaznacza, że „wypowiedź Ojca Świętego wzbudziła entuzjazm w gronie luteranów” oraz wśród liberalnie nastawionych komentatorów katolickich. „Dzisiaj często w kontaktach ekumenicznych podnoszony jest temat tzw. eucharystycznej gościnności. Pod tym pojęciem kryje się nadzieja nie tylko na wspólne spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej, lecz także koncelebrę z pastorami i prezbiterami innych wspólnot kościelnych” – alarmuje i przytacza kilka „epizodów” z współczesnego Kościoła potwierdzających tą smutną diagnozę.

Z całą pewnością do rozwoju „gościnności eucharystycznej” chciał przyczynić się ks. Lino Zatelli, proboszcz parafii św. Karola Boromeusza, który do wspólnego odprawiania Mszy Świętej zaprosił teolożkę i pastorkę baptystyczną, Lidię Maggi. Pastor nie tylko koncelebrowała Eucharystię w katolickim kościele, lecz także wcześniej wygłosiła tam siedem konferencji w ramach rekolekcji poświęconych ewangelicznym błogosławieństwom – napisał ks. Skrzypczak.

Źródło: Tygodnik „Do rzeczy”

TK

Skip to content