Aktualizacja strony została wstrzymana

Belgijscy biskupi: ekologizm na Wielki Post

Belgijscy biskupi ogłosili list pasterski na Wielki Post zatytułowany „Populorum Communio”. Dokument nawiązujący do „Populorum Progressio” skupia się na społecznych aspektach miłosierdzia. Co to oznacza w praktyce? Promocję lewactwa, a zwłaszcza ekologizmu. Czy postępowi biskupi pamiętają jeszcze o normalnej katolickiej nauce i tradycyjnych praktykach postnych?

List pasterski przedstawia cztery klucze do ułatwienia „zmiany”:

1. Demokrację jako gwaranta dialogu i kooperacji,

2. Potrzebę wsłuchiwania się w głos ziemi,

3. Konieczność ustanowienia wspólnego zestawu zasad w sprawie sytuacji ekologicznej świata,

4. Tylko etyka wystarczalności (sufficiency), jako spójna z tym, co słusznie należy do ziemi otworzy nas na solidarność.

Autorzy listu deklarują inspirację Rokiem Miłosierdzia. Ponadto dokument służy jako list pasterski na Wielki Post. Informację o liście podał holenderski katolik Mark de Vries.

Autor nie podał jeszcze dokładniejszego omówienia listu ani jego tłumaczenia. Jednak już w oparciu o dotychczas ujawnione informacje na temat treści można jednak zapytać czy post od teraz polega na „wsłuchiwaniu się w głos ziemi”. Czy może na ograniczaniu jakiegoś niezrównoważonego rozwoju? Czy progresiści na stolcach biskupich nakażą nam ekologiczną pseudo-ascezę opartą na mizerabilizmie. Czy zastąpi ona ascezę służącą rozwojowi duchowemu i przebłaganiu za grzechy? Czy człowiek zamiast uniżać się wobec Boga zacznie się uniżać wobec zwierząt? 

Warto zauważyć, że choć cały świat został stworzony przez Boga i nie powinno się go bez powodu niszczyć, to tendencja do skupiania się na ekologii budzi niepokój. Tym bardziej, że ekologizm czy krytyka nieograniczonego wzrostu w niektórych przypadkach staje się przykrywką dla forsowania działań sprzecznych z nauką Kościoła. Pokazuje to choćby dokument „Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030″ przyjęty przez ONZ. W podpunkcie 3.7 wzywa ona do „powszechnego dostępu do usług opieki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

O ONZ-owskich celach pochlebnie wypowiedział się prałat Jean-Marie Mupendawat, sekretarz Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia. Uznanie dla zawartego w nich jakoby szacunku dla godności ludzkiej wyraził podczas 69 Światowego Zgromadzenia do spraw Zdrowia w Genewie w dniu 25 maja.

Belgijscy biskupi nawiązuje także do encykliki „Populorum Progressio” Pawła VI z 1967 roku.  To pierwsza encyklika społeczna po Soborze Watykańskim II. Papież skoncentrował się w niej na sprawach dysproporcji między narodami, pomocy uboższym krajom oraz cywilizacji obejmującej cały świat. Autor bronił w niej własności prywatnej.

Jednocześnie dopuścił wywłaszczanie posiadaczy ziemskich. Skrytykował ideologię, w której „głównym bodźcem postępu ekonomicznego jest zysk, naczelną normą działalności gospodarczej – wolna konkurencja, prywatna zaś własność środków produkcji to prawo absolutne, nieznające ograniczeń”.  

Źródła: incaelo.wordpress.com / opoka.org.pl / lifesitenews.com / pch24.pl

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-02-27) | http://www.pch24.pl/belgijscy-biskupi--ekologizm-na-wielki-post-,49682,i.html

Skip to content