Biskup Schneider: Katolicy nie są zobowiązani do ślepego posłuszeństwa papieżowi

Aktualizacja: 2017-02-18 9:13 pm

Zdaniem kazachskiego biskupa Kościół Katolicki nie jest dyktaturą lub armią, gdzie obowiązuje ślepe posłuszeństwo.

Biskup Schneider stwierdził: Jako katolicy maby być poddani (w sesie kannonicznym) papieżowi jako wikariuszowi Chrystusa, akceptować jego władzę, poważać go, modlić się za niego i obdarzać nadprzyrodzoną miłością. Zastrzegł jednak: nie oznacza to jednak ślepego posłuszeństwa, ponieważ nie Kościół nie jest dyktaturą, w której jak w armii, treba wykonywać rozkazy bez słowa sprzeciwu.

Biskup dodaje: Kościół jest jak rodzina, w której możliwe są dyskusje, a także napominanie z szacunkiem i miłością. Gdyby nie było możliwe nie było by prawdziwej atmosfery duchowości Kościoła. Istniałaby wtedy atmosfera zastraszania, represji i strachu, które nie są zgodne z działaniem Ducha Świętego.

Duchowny przywołał przykład św. Katarzyny Sieneńskiej, którą została uznana za Doktora Kościoła. I chociaż zawsze odnosiła się do papieża z wielkim respektem i głęboką miłością, to pomimo to napisała kilka listów, które musiały być dla niego trudne. W listach tych krytykowała i napominała papieża z miłości do niego. Jak przypomina biskup, św. Katarzyna napisała w jednym z nich: Ojcze Święty, jeżeli się nie nawrócisz, proszę odstąp i odejdź z urzędu. Piszę ten słowa kierowana miłością do Twojej osoby, twojego wiecznego zbawienia oraz Kościoła.  Biskup Schneider podkreśla, że list nie był ani schizmatyczny, ani skierowany przeciw papiestwu.

Duchowny zaprostestował przeciw czynieniu z papieża idola lub wręcz stawianiu go w miejscu Boga. Sugeruje również, że obecny kryzys w Kosćiele może być reakcją na zbytnie wywyższanie papieża w ciągu ostatnich stu lat.

Schneider powołując się na św. Tomasza z Akwinu cytującego św. Augustyna wskazał, że kiedy św. Paweł napominał pierwszego papieża Piotra, robił to publicznie, a nie prywatnie. Biskup stwierdził, że św. Piotr był skromny i tak mądry, aby przyjąć to napomnienie. Nie powiedział: Pawle jesteś przeciw mnie. Jesteś heretykim. Jesteś schizmatykiem. Zamiast tego zaakceptował ten fakt. Taki powinien być papież.

kresy.pl / lifesitenews.com

Za: Kresy.pl (18 lutego 2017)

 


 

Bp Schneider: katolicy nie są wezwani do ślepego posłuszeństwa. Kościół to nie dyktatura

Bp Schneider: katolicy nie są wezwani do ślepego posłuszeństwa. Kościół to nie dyktatura

Biskup Athanasius Schneider

Zapytany o zamieszanie w Kościele i o to, w jaki sposób wierni powinni reagować, biskup Athanasius Schneider z kazachskiej Astany powiedział, że katolicy nie mają być ślepo posłuszni papieżowi. Hierarcha dodał ponadto, że bezrefleksyjne posłuszeństwo jest cechą charakterystyczną dyktatury, a nie Kościoła katolickiego.

Biskup z Kazachstanu, jeden z najwybitniejszych głosów dążących we współczesnym Kościele do obrony wiary katolickiej przed wypaczeniami wymierzonymi w życie i rodzinę, wyraził swoją opinię w wywiadzie dla „Rorate Caeli” i „Adelante la Fe”.

„Jako katolicy musimy być poddani papieżowi w sensie kanonicznym, musimy być poddani namiestnikowi Chrystusa, akceptując jego autorytet, szanując go, modląc się za niego i przejawiając do niego nadprzyrodzoną miłość” – powiedział bp. Athanasius Schneider. Dodał przy tym, że „nie oznacza to ślepego posłuszeństwa; oczywiście, że nie, ponieważ nie jesteśmy w dyktaturze. (…) W dyktaturze – tak, musimy być ślepo posłuszni, tak samo jak w armii”.

Zamiast tego „Kościół jest rodziną, w której jest możliwa dyskusja”, a także „korygowanie z szacunkiem i miłością” – stwierdził bp Schneider. Kiedy to nie jest możliwe „wówczas nie ma prawdziwej atmosfery duchowości Kościoła” – dodał. Byłaby to „atmosfera zastraszenia, ucisku, strachu, a to nie jest atmosfera Ducha Świętego”.

Biskup Schneider zwrócił w swojej refleksji uwagę na przykład św. Katarzyny ze Sieny, którą Kościół uznaje za świętą i doktora Kościoła. Choć zawsze zachowywała „bardzo głęboki szacunek dla papieża i głęboką miłość do niego to napisała do Ojca Świętego kilka listów z bardzo ostrą” krytyką i stosownie upomniała go „z miłości do niego” – mówił kazachski biskup.

„Napisała ona w liście do papieża: Najświętszy Ojcze, jeśli się nie nawrócisz, proszę, ustąp, wyrzeknij się papiestwa. Piszę to z miłości do Waszej osoby, dla Waszego wiecznego zbawienia i dla Kościoła” – przypomniał hierarcha. Ten list i postawa, jaka się za nim kryje – dodał bp. Schneider – „nie jest schizmatycka i w żadnym wypadku przeciwko papieżowi”.

Biskup Schneider radził, by nie czynić z „papieża idola” ani nie praktykować „papieskiej latrii” czy ostatecznie nie „ubóstwiać” papieża. Zasugerował, że obecny kryzys w Kościele może sprostować skłonność do papieskiej latrii, której doświadczano w Kościele w ciągu ostatnich stu lat.

Przytaczając św. Tomasza z Akwinu, który cytował św. Augustyna, biskup Schneider przypomniał, że „kiedy św. Paweł korygował pierwszego papieża, Piotra, to czynił to publicznie, a nie prywatnie. (…) Św. Augustyn powiedział, że Piotr był tak pokorny i tak mądry, że przyjął to korygowanie – zauważył bp. Schneider. – Nie powiedział on: „Ty jesteś Pawłem, jesteś przeciwko mnie. Jesteś heretykiem. Jesteś schizmatykiem”. Nie, przyjął to z wdzięcznością i tak samo powinien papież w dzisiejszych czasach” – stwierdził hierarcha.

Święty Paweł był osobą publiczną i nawet dzisiaj, ponieważ zapisał to w swoim liście, a jego list był natchniony przez Ducha Świętego dla wszystkich pokoleń, aż do końca świata, będą czytać tę korektę pierwszego papieża jako słowo Boże. Tak jak św. Paweł uczynił swoją korektę pierwszego papieża sprawą publiczną – powiedział biskup Schneider dodając, że gdyby św. Paweł żył dzisiaj „wykorzystałby Internet”, gdyż byłoby to podobne do korzystania z listów, które wysyłał do wszystkich Kościołów.

Zatem nie widzę trudności ani problemu w tym, że czterej kardynałowie opublikowali swój apel do papieża – skomentował słynne już Dubia biskup z Kazachstanu.

Na zakończenie biskup Schneider odwołał się do wiernych, stwierdzając, że „najpotężniejszym środkiem” pomocy Kościołowi w kryzysie „nie jest odwoływanie się do papieża ani żaden rodzaj braterskiej czy synowskiej więzi”.

Najpotężniejszym środkiem pomocy papieżowi, by on z kolei mógł pomóc Kościołowi przezwyciężyć to zamieszanie doktrynalne w Kościele, jest modlitwa, intensywna modlitwa, a nawet cierpienie związane z czynieniem uczynków zadośćuczynienia, ekspiacji za papieża, za jego duszę, by mógł otrzymać od Boga siłę, światło, aby utwierdził cały Kościół w jednoznaczny sposób w prawdzie, tak jak miało to miejsce w przypadku św. Piotra i wszystkich jego następców” – mówił bp. Athanasius Schneider.

Źródło: John-Henry Westen (LifeSiteNews)

Tłumaczenie: Jan J. Franczak

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-02-23)

 


 

Tags:

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=93887 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]