Aktualizacja strony została wstrzymana

Kolumbijski ksiądz suspendowany. Rorate Caeli: „zawinił” krytyką zapisów Amoris laetitia

Ksiądz Luis Carlos Uribe Medina z kolumbijskiej diecezji Pereira został przez swojego zwierzchnika, biskupa Rigoberto Corredora Bermúdeza, ukarany suspensą, czyli zawieszeniem. Serwis Rorate Caeli uważa, że powodem nałożenia kary jest dokonana przez duchownego publiczna krytyka nowego podejścia do sakramentów: małżeństwa, spowiedzi oraz Eucharystii, jaka została wyrażona w papieskiej adhortacji Amoris laetitia. W dokumencie nakładającym suspensę możemy przeczytać mocne zarzuty pod adresem ks. Uribe Mediny, ze schizmą włącznie.

Dekret diecezji Pereira nr 1977 z 16 stycznia roku 2017, na mocy którego ks. Luis Carlos Uribe Medina został suspendowany, informuje, że karę zastosowano za „publicznie i prywatnie odrzucenie przez siebie [tj. ks. Uribe Medinę-red.] doktrynalnych i duszpasterskich nauk Ojca Świętego Franciszka, głównie dotyczących małżeństwa i Eucharystii”.

16 stycznia biskup Rigoberto Corredor Bermúdez wezwał księdza Luisa Carlosa Uribe Medinę do złożenia wyjaśnień w sprawie swojego stanowiska. Do rozmowy doszło w obecności czterech innych duchownych. W trakcie spotkania suspendowany kapłan bronić miał swojej postawy, którą w dokumencie określono jako przeciwną Ojcu Świętemu Franciszkowi. Wobec tego hierarcha i obecni przy rozmowie kapłani stwierdzili, że ks. Uribe Medina „odłączył się publicznie od komunii z papieżem i Kościołem”.

W dokumencie potwierdzającym nałożenie kary kanonicznej jest również mowa o schizmie i niechęci pozostawania w łączności z Kościołem. Decyzję o suspendowaniu kapłana podparto mocnymi fragmentami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Ponadto – jak czytamy – „ks. Luis Carlos Uribe Medina, bez powiadomienia swojego biskupa albo władz diecezjalnych, porzucił parafię Santa Cecilia w Pueblo Rico, departament Risaralda”.

Z tych powodów kapłan został „zawieszony w wykonywaniu posługi kapłańskiej” oraz otrzymał „zakaz szerzenia swoich idei przeciwnych wierze katolickiej i kościelnej dyscyplinie”.

„Wierni Kościoła katolickiego są proszeni o nie kierowanie się naukami wyżej wspomnianego księdza dopóty, dopóki nie zaakceptuje on doktryny i nauk Namiestnika Chrystusowego” – czytamy w kurialnym piśmie, które zachęca wiernych do modlitwy za kapłana.

Tradycjonalistyczny serwis internetowy Rorate Caeli podaje, że powodem ukarania suspensą księdza Luisa Carlosa Uribe Mediny jest krytykowanie przez niego „nowej doktryny” duszpasterskiej, dopuszczającej do sakramentu Komunii Świętej osoby rozwiedzione żyjące w związkach niesakramentalnych, które utrzymują z cywilnym partnerem kontakty seksualne. Taką sytuację przewidują (wedle niektórych interpretacji) zapisy papieskiej adhortacji Amoris laetitia, co wywołuje coraz silniejsze obawy wśród wiernych i duchownych katolickich.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

Tłumaczenie: Jan Franczak

MWł

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-01-26)

 


 

Kolumbia: Ksiądz wierny doktrynie Kościoła przywrócony do posługi kapłańskiej

Biskup Rigoberto Corredor Bermúdez przywrócił do kapłańskiej posługi niedawno suspendowanego księdza, który odmówił udzielania Komunii świętej cudzołożnikom.

W trakcie jednej z homilii ksiądz Luis Carlos Uribe Medina zadeklarował, że nie udzieliłby Komunii świętej cudzołożnikom, nawet jeśliby domagał się tego sam papież. Słowa te skłoniły biskupa Bermúdeza do zawieszenia w czynnościach kapłańskich księdza z powodu „publicznego i prywatnego odrzucenia doktrynalnego oraz duszpasterskiego nauczania Jego Świątobliwości Franciszka, szczególnie w odniesieniu do małżeństwa i Eucharystii”. Nastąpiło to w poniedziałek 16 stycznia br.

Ksiądz Uribe oznajmił, że nie zgadza się z treścią papieskiej adhortacji „Amoris Laetitia” odnoszącą się do udzielania Sakramentu Ołtarza osobom pozostającym w nowych związkach bez jednoznacznego wymogu zachowania czystości.  

W sprawie nastąpił jednak zasadniczy zwrot. Portal OnePeterFive.com przytoczył treść listu podpisanego wspólnie przez obu duchownych. Zgodnie z zawartą tam informacją, wraz z ostatnim dniem stycznia ksiądz Uribe Medina wznawia posługę kapłańską.

„Ja, niżej podpisany kapłan diecezji Pereira, Luis Carlos Uribe Medina, po braterskim dialogu z moim biskupem, Rigoberto Corredor Bermudezem, dobrowolnie deklaruję, że chcę pozostać w posłuszeństwie i szacunku wobec Ojca Świętego Franciszka oraz mojego biskupa diecezjalnego, w ramach doktryny oraz Tradycji apostolskiej Kościoła” – przeczytać można w liście.

Rozgłośnia Rosa Mistica Kolumbia powołując się na rozmowę z osobą z otoczenia księdza Uribe Mediny tak skomentowała postawę biskupa: „Jak się wydaje, odrzucił interpretację adhortacji „Amoris Laetitia” autorstwa kardynała Christopha Schönborna  na rzecz ortodoksyjnego spojrzenia na małżeństwo i Eucharystię”.

Przywrócony do posługi kapłan powiedział swoim współpracownikom, iż biskup „rozpoznał swój błąd, przyjął argumenty księdza oraz ogłosił, że zakazuje w swojej diecezji udzielania Komunii Świętej rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach oraz w tak zwanych wolnych związkach. Zadeklarował też wierność tradycyjnej katolickiej doktrynie”.

Źródło: LifeSiteNews / onepeterfive.com

RoM

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-02-02)

 


 

Kolumbijski biskup zdjął suspensę z kapłana. Hierarcha za tradycyjną nauką o małżeństwie

Dobra wiadomość dla obrońców tradycyjnej nauki Kościoła o małżeństwie. Kolumbijski biskup po dwóch tygodniach zdjął karę suspensy z głoszącego tę doktrynę księdza. Wynika to ze zmiany poglądów samego hierarchy – podają media. W swoim liście na Wielki Post biskup Corredor Bermudez napisał, że żyjący w związkach niesakramentalnych nie mogą przystępować do Komunii Świętej dopóki się nie nawrócą.

Biskup kolumbijskiej diecezji Pereira zdjął 1 lutego suspensę z księdza Luisa Carlosa Uribe Mediny. Przywrócony do pełnych prawa kapłan podpisał dokument potwierdzający, że chce „pozostać w duchu posłuszeństwa i szacunku papieża Franciszka oraz swojego biskupa diecezjalnego w ramach doktryny i apostolskiej Tradycji Kościoła”.

Suspensa została nałożona 16 stycznia 2017 roku. Według zagranicznych źródeł przyczyną zakazaniu pełnienia czynności kapłańskich było „publiczne i prywatne wyrażanie odrzucenie doktrynalnego i pastoralnego nauczania Ojca Świętego Franciszka, głównie w kwestii małżeństwa i Eucharystii”.

Skąd wynika nagła wolta? Zdaniem mediów – ze zmiany poglądów biskupa. Jak podało Radio „Rosa Mistica Colombia” powołując się na hiszpańskojęzyczną stronę „Secretum Meum Mihi” hierarcha odszedł od wcześniejszego bardziej liberalnego stanowiska i zakazał w swojej diecezji udzielania Komunii Świętej rozwiedzionym w ponownych związkach.

Potwierdza to także jego list pasterski na Wielki Post. Według portalu „One Peter Five” duchowny napisał w nim, że „chociaż przeszkody pewnych stanów życia (cudzołóstwa, wspólnego zamieszkiwania i związków cywilnych), nie pozwalają na przyjmowanie Komunii sakramentalnej, nie oznacza to, że ci ludzie nie mogą uczestniczyć w innych aktach życia kościelnego, o jakich wspomnieliśmy. Pan udzieli łaski nawrócenia i powrotu do pełnej Komunii”. Hierarcha przywołuje także ewangeliczne słowa Pana Jezusa: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11).

Interpretacja ogłoszonej 8 kwietnia 2016 roku przez Franciszka adhortacji apostolskiej „Amoris Laetitia” to kwestia szeroko dyskutowana w Kościele. Zwolennicy liberalnego podejścia do niej twierdzą, że zezwala ona – w szczególnych przypadkach – na przyjmowanie Komunii Świętej przez rozwiedzionych w ponownych związkach. Konserwatywni duchowni i świeccy podkreślają, że kłóci się to z dotychczasową nauką i dyscypliną oraz szkodzi prawidłowemu rozumieniu Sakramentów.

Źródło: onepeterfive.com

mjend

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-03-07)

 


 

.