- Bibula – pismo niezalezne - https://www.bibula.com -

„Drag Queen” przy ołtarzu na mszy w Brazylii

Fr. Paulo Bezerra, proboszcz z kościoła Matki Bożej z Karmelu w Sao Paulo, w Brazylii, zaprosił niejakiego Alberta Roggenbucka – noszącego sceniczną ksywę Dindra Buck – aby to coś powiedziało  homilie/kazanie  podczas Mszy oraz aby wspólnie z „proboszczem” podniosło kielich po Konsekracji, a także rozdało „Komunię” do łapek wiernych owego „Kościoła”.

1

Według norm kościelnych, tylko kapłan lub diakon może dotknąć kielicha z Krwią Chrystusa. Oczywiście Roggenbuck nie jest diakonem. Fakt ten sam w sobie stanowi świętokradztwo. Ponadto, rozdzielanie Komunii bez „bycia eucharystycznym ministrem” stanowi także akt świętokradztwa. Ponadto, gdy osoba świecka jest proszona o wygłoszenie homilii, jest ona uważana za osobę, która może pouczać  innych wiernych w sprawach wiary.

Jaki temat poruszył  Roggenbuck, aka Dindra Buck, w swojej homilii? Mówiło toto o różnorodności seksualnej i poinformowało wiernych o swoim własnym życiu homoseksualnym.

Takie działanie to SKANDAL, ponieważ jawnie promuje grzech przeciw naturze, który to grzech wzywa Boga o pomstę.

Fr. Bezerra, mózg tych przestępstw, uzasadnia te inicjatywy jako „próbę przełamania tabu wobec homoseksualizmu w Kościele”. On mógłby też powiedzieć, że po prostu idzie śladami Franciszka, który nie traci ŹADNEJ OKAZJI aby promować homoseksualistów i transgenderowcow.

http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/A712-Drag_Br.htm – [“Drag queen on the altar at a Mass in Brazil” (January 15, 2017)]

Tłum. Renata

a

Za: Wolna-Polska.pl (Styczeń 18, 2017)