Rosja: reemigracja z Niemiec z powodu prześladowań za przekonania religijne

Aktualizacja: 2017-01-17 4:09 pm

Nowosybirsk obiegła informacja o powrocie z Niemiec wielodzietnej rodziny niemieckiego pochodzenia, która w 1990 r. wyemigrowała z Rosji. Przyczyną powrotu były prześladowania za poglądy chrześcijańskie i sprzeciw rodziców wobec przymusowej edukacji seksualnej dzieci w niemieckiej szkole.

Eugen i Luiza mają dziesięcioro dzieci w wieku od 1,5 roku do 15 lat. Po emigracji z Rosji do Niemiec osiedlili się w małym miasteczku w Północnej Nadrenii-Westfalii. Od 2012 r. prowadzili walkę z miejscowymi władzami oświatowymi, które zmuszały ich dzieci do uczestniczenia w lekcjach wychowania seksualnego. Za absencję dzieci na tych lekcjach na rodzinę Eugena i Luizy nałożono karę 150 euro. Za odmowę zapłaty zamieniono ją na jeden dzień aresztu.

Eugen powiedział, że nie zgadzał się na demoralizację swoich dzieci, na to, żeby, jak się wyraził, „zdemoralizowani nauczyciele myśleli, że mają prawo do wychowywania ich dzieci i do przedwczesnego wzbudzania zainteresowań sferą seksualną”. Rodzina Eugena i Luizy mieszka obecnie w wiosce Kysztowka, położonej na północy obwodu nowosybirskiego. Rodzice mają nadzieję, że ich dzieci w miejscowej szkole będą w stanie zachować czystość moralną.

W. Raiter, Moskwa/ rv

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=93032 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]