Owoce Vaticanum II: Tylko 5% katolików we Francji regularnie chodzi do kościoła…

Aktualizacja: 2017-01-14 3:35 pm

Katolicy we Francji bardzo zróżnicowani

Katolicy we Francji to społeczność bardzo zróżnicowana – wynika ze szczegółowych badań socjologicznych przeprowadzonych na zlecenie wydawnictwa Bayard, do którego należy m.in. dziennik La Croix. Za katolików uważa się 53 proc. Francuzów, ale tylko 5 proc. regularnie chodzi do kościoła. Autorzy badań nie ograniczyli się tym razem do tradycyjnego podziału wierzących na praktykujących i niepraktykujących, ponieważ podział ten nie ukazuje całej złożoności wspólnoty katolickiej. Zamiast tego wyłonili sześć profili francuskich katolików, którzy sami uważają się za katolików zaangażowanych. W sumie stanowią oni 26 proc. społeczeństwa.

Najliczniejsza wśród nich grupa to katolicy „świąteczni i kulturowi” (45 proc.). Do kościoła chodzą z okazji wielkich świąt rodzinnych, posyłają dzieci na katechezę, katolicyzm to dla nich kwestia tożsamości. Głosują na prawicę, są nieufni względem Papieża Franciszka i wrogo nastawieni do migrantów.

Drugą pod względem wielkości grupą są katolicy „sezonowi i braterscy” (26 proc.) Do kościoła chodzą tylko w wielkie święta, ale angażują się w działalność charytatywną. Są zafascynowani Papieżem Franciszkiem i otwarci na migrantów. Wrogo są natomiast nastawieni do wielkich manifestacji w obronie rodziny „Manif pour Tous”.

Z kolei katolikami najczęściej chodzącym do kościoła są tak zwani „obserwanci”. Stanowią oni 7 proc. katolików zaangażowanych. Regularnie chodzą do kościoła i na pielgrzymki, odmawiają różaniec i adorują Najświętszy Sakrament. Modlą się w rodzinie, dzieci posyłają do szkół katolickich i na skauting. Potępiają posoborowe nadużycia, ale nie Sobór. Ich wzorce osobowe to Jan Paweł II, Benedykt XVI czy Fabrice Hadjadj. Bronią rodziny i życia, dość krytycznie są nastawieni do Papieża Franciszka.

Inną ważną grupą są też katolicy „soborowi”. Stanowią 14 proc. zaangażowanych i również należą do najczęściej praktykujących, choć słabiej niż „obserwanci”. W chrześcijańskim przesłaniu najważniejsze jest dla nich miłosierdzie i walka z wykluczeniem. Są wszechobecni w strukturach Kościoła. Angażują się przede wszystkim w działalność charytatywną. Są najsilniej przywiązani do Papieża Franciszka i w większości otwarci na migrantów.

Badania francuskich socjologów wyróżniają jeszcze dwie mniejsze grupy. Są to „natchnieni” i „wyemancypowani”. Każda z nich to 4 proc. katolików zaangażowanych. Do pierwszej należą ci, którzy przeszli w swym życiu przez nawrócenie, są związani z ruchami charyzmatycznymi i w miarę praktykujący. Katolicy wyemancypowani mają natomiast dość indywidualistyczny stosunek do wiary katolickiej. W przeszłości byli nazywani katolikami lewicującymi. Angażują się w działalność polityczną i humanitarną, rzadko chodzą do kościoła, Papieża krytykują za zbyt powściągliwe ich zdaniem reformy.

Z wyników badań jest zadowolony przewodniczący Episkopatu Francji. Tak wielka różnorodność to jego zdaniem bogactwo francuskiego Kościoła. Bez niej bylibyśmy sektą – podkreśla abp Georges Pontier.

kb/ rv, la croix

Za: Radio Watykańskie (14/01/2017)

 


 

Kryzys powołań we Francji. Już co szósty posługujący tam ksiądz jest obcokrajowcem

Co szósty ksiądz katolicki aktywny duszpastersko we Francji jest obcokrajowcem. Dziś, to księża zamorscy ratują parafie. Wcześniej byli to kapłani z Polski.

Jak donosi paryski dziennik „Libération” jeszcze w 2007 roku było we Francji około 20 tys. czynnych kapłanów. Dziesięć lat później liczba ta zmalała aż o 40 proc. i nic nie zapowiada odwrócenia tego trendu, gdyż co roku w całym kraju święcenia przyjmuje tylko około 100 nowych duchownych.

Wobec kryzysu powołań kapłańskich Kościół sprowadza księży z zagranicy. Obecnie ich liczba osiągnęła 1800 i będzie wzrastać – przewiduje ks. Michel Fournier, zastępca dyrektora Krajowego Biura ds. Powszechnej Misji Kościoła przy Konferencji Biskupów Francji.

O ile w latach 80. napływali duchowni z Polski, a następnie z Afryki, to obecną tendencją jest wzrost liczby kapłanów z Wietnamu. Często są to księża studenci, którzy zakończyli naukę na francuskich uczelniach lub duchowni skierowani ze swych diecezji na prośbę francuskich biskupów, którzy czasowo pełnią posługę we Francji przez okres trzech lub sześciu lat.

Liczba księży zagranicznych jest odmienna w różnych francuskich diecezjach. W podparyskiej diecezji Évry-Corbeil-Essonnes stanowią oni aż 40 proc. duchowieństwa, a w archidiecezji Dijon w Burgundii jedynie 5 proc. Wielkie miasta uniwersyteckie i te, w których istnieją wydziały teologiczne mogą liczyć na większe wsparcie kapłanów z zagranicy, zauważa „Libération”.

Źródło: KAI

MA

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2017-01-27)

 


 

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92915 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]