Efekt „Amoris Laetitia”. Kolejne diecezje dopuszczają cudzołożników do sakramentów

Aktualizacja: 2017-01-14 3:35 pm

Biskupi z Malty otwierają cudzołożnikom drogę do spowiedzi i Komunii świętej, bez wyraźnego wymogu odwrócenia się od grzechu wynikającego z łamania szóstego przykazania – tak można ująć w skrócie dramatyczną treść opublikowanej właśnie instrukcji będącej pokłosiem posynodalnej adhortacji Franciszka „Amoris Laetitia”.                                        

„Jeśli w rezultacie procesu rozeznania, dokonanego z pokorą, dyskrecją i miłością do Kościoła i jego nauczania, w szczerym poszukiwaniu woli Boga i pragnieniu bardziej doskonałej odpowiedzi na nią, osoba w separacji lub rozwiedziona, która żyje w nowym związku, zdoła z sumieniem ukształtowanym i oświeconym uznać i wierzyć w to, że jest w pokoju w Bogiem, nie można zabronić przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania i sakramentu Eucharystii” – to kluczowe zdanie instrukcji dla maltańskich kapłanów, przedrukowanej w sobotnim wydaniu dziennika Stolicy Apostolskiej „L’ Osservatore Romano”. Dokument przygotowany przez arcybiskupa Malty Charlesa Sciclunę oraz biskupa Gozo Mario Grecha stanowi oficjalną wykładnię praktycznego stosowania zapisów słynnego VIII rozdziału adhortacji.

„Naszym obowiązkiem jest to, by unikać popadania w rygoryzm czy nadmierną tolerancję” – deklarują hierarchowie. Owo „unikanie rygoryzmu” doprowadziło ich do zezwolenia rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach na przyjmowanie sakramentów, bez jasnego wskazania wymogu seksualnej wstrzemięźliwości. Oczywiście, tylko w „niektórych” przypadkach. Powołując się na „Amoris Laetitia” abp Scicluna i bp Grecha stwierdzili bowiem, iż „biorąc pod uwagę okoliczności łagodzące nie można po prostu stwierdzić, iż wszyscy żyjący w nieregularnej sytuacji pozostają w stanie grzechu śmiertelnego i pozbawieni są łaski uświęcającej”.

„(…) istnieją skomplikowane sytuacje, w których wybór życia ‘jak brat i siostra’ staje się po ludzku niemożliwy i prowadzi do większej szkody” – czytamy w instrukcji.

Jako remedium na spodziewane „zgorszenie i poczucie zagubienia wśród wiernych” hierarchowie zalecają „studia i krzewienie nauczania zawartego w Amoris laetitia”, a także wskazują na wymóg „nawrócenia duszpasterskiego”.

Biskupi wyznali, że wraz z papieżem szczerze wierzą, iż „Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwracającego uwagę na dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości; (Kościoła) Matki, która wyrażając jasno obiektywną naukę jednocześnie „nie rezygnuje z możliwego dobra, lecz podejmuje ryzyko pobrudzenia się ulicznym błotem”.

Źródło: onet.pl/”L ‘Osservatore Romano”; ewtnnews.com,

RoM

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=92913 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]