Co z reformą Kurii Rzymskiej? Cztery lata pontyfikatu Franciszka bez jasnej odpowiedzi

Po niemal czterech latach pontyfikatu papieża Franciszka nadal nie znamy szczegółów dotyczących planowanej przez niego reformy Kurii Rzymskiej – ocenił angielski duchowny ks. Alexander Lucie-Smith, publicysta „Catholic Herald”.

Jego zdaniem przemówienie papieża wygłoszone na koniec minionego roku do pracowników Kurii stało się przyczynkiem do szerokiej dyskusji. Najważniejszym punktem orędzia Franciszka było nawiązanie do słów, które ten wypowiedział w roku 2014, wymieniając katalog „15 chorób Kurii i całego Kościoła”, w tym patologię władzy, „duchowego Alzheimera” oraz bogacenie się.

Tym razem Ojciec Święty wymienił „12 zasad reformy”. Są nimi: osobista odpowiedzialność (nawrócenie osobiste), troska duszpasterska (nawrócenie duszpasterskie), duch misyjny (chrystocentryzm), przejrzysta organizacja, poprawiona funkcjonalność, modernizacja (aktualizacja), trzeźwość, zasada subsydiarności, synodalność, powszechność, profesjonalizm, gradualizm (rozeznanie).

Jednakże ks. Alexander Lucie-Smith wyraził zaniepokojenie płynące z przemówienia Następcy św. Piotra. Jego zdaniem, żadna z przedstawionych dwunastu zasad reformy nie odpowiada na pytanie: co tak naprawdę papież planuje zrobić?

„Po niemal czterech latach pontyfikatu papieża Franciszka wciąż tak naprawdę nie mamy wyraźnej wizji, jak zreformowana Kuria Rzymska miałaby wyglądać. W związku z tym nasuwa to pytania: czy on sam to wie? A jeśli tak, to dlaczego nam nie powie?” – napisał duchowny.

Zdaniem księdza Lucie-Smitha, bardziej radykalne propozycje – takie jak wysłanie niektórych dykasterii poza Rzym, zatrudnienie większej liczby osób świeckich na odpowiedzialnych stanowiskach, albo zmiana w sposobie zatrudniania i zwalniania personelu – nadal pozostają tylko propozycjami. „W swoim przemówieniu papież, nie poruszył ani jednej z tego typu praktycznych kwestii” – zaznaczył duchowny.

Ks. Alexander Lucie-Smith odniósł się również do papieskiego ostrzeżenia dotyczącego tych, którzy sprzeciwiają się reformie, czyniąc być może przez dzieło diabła.  „Jak ktokolwiek z nas może sprzeciwiać się reformom papieża, kiedy nikt z nas nie wie, czym tak naprawdę one są?” – pyta kapłan.

Źródło: „Catholic Herald” ks. Alexander Lucie-Smith / tłum. Jan J. Franczak

TG

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2017-01-03) | http://www.pch24.pl/co-z-reforma-kurii-rzymskiej--cztery-lata-pontyfikatu-franciszka-bez-jasnej-odpowiedzi,48483,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content