Positio kardynała Mindszenty’ego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Positio – dokument o życiu, działalności i heroiczności cnót oraz sławie świętości sługi Bożego kardynała Józsefa Mindszenty’ego został złożony 2 grudnia w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces beatyfikacyjny niezłomnego hierarchy na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 10 lat temu, zaś Positio podsumowuje jego rezultaty.

O doniosłym wydarzeniu poinformowała agencja I.MEDIA. Kardynał Mindszenty był jednym z wielkich męczenników Kościoła katolickiego w Europie Wschodniej w czasach komunistycznych. Urodził się 29 marca 1892 w rodzinie chłopskiej we wsi Csehimindszent na terenie diecezji Szombathely (Węgry zachodnie) jako József Pehm. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1915, po czym aż do nominacji biskupiej w 1944 pracował w swej rodzimej diecezji. W 1919 został po raz pierwszy aresztowany, gdy na Węgrzech powstała komunistyczna Republika Rad, kierowana przez Bélę Kúna. Wkrótce jednak, wraz z upadkiem tego reżimu, młody ksiądz odzyskał wolność.

Positio kardynała Mindszenty’ego w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

Kardynał József Mindszenty

W 1941 upadł liberalny rząd premiera Pála Telekiego i Węgry przystąpiły do wojny po stronie Niemców, co wywołało gwałtowne sprzeciwy w kraju. W marcu 1944 Pius XII mianował księdza prałata Józsefa Pehma biskupem diecezji Veszprém. Nominat zmienił wtedy swe niemieckie nazwisko na Mindszenty („pochodzący z Mindszent”). Był wówczas poszukiwany przez Gestapo z powodu pomocy, której udzielał polskim uchodźcom. Ze względu na zmianę nazwiska udało mu się przez kilka dni uniknąć aresztowania, w końcu jednak wraz ze swym sekretarzem ks. László Lékaiem (późniejszym prymasem i kardynałem) został uwięziony przez gestapo w jednym z najsurowszych zakładów karnych na Węgrzech – więzieniu w SopronkÅ‘hida, skąd wyszedł na wolność dopiero w lipcu 1944, wskutek interwencji regenta Miklósa Horthyego. Biskup i jego sekretarz trafili ponownie do więzienia w SopronkÅ‘hida 27 listopada 1944, po przewrocie Szálasiego.

Po śmierci prymasa Jusztiniána Serédiego papież w październiku 1945 mianował biskupa Mindszenty’ego arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier, a w lutym następnego roku obdarzył go godnością kardynalską. Po dojściu władzy komunistów, w 1948 roku został aresztowany i po procesie pokazowym skazany na dożywotnie więzienie. Podczas krótkiej rewolucji budapeszteńskiej w październiku 1956, na polecenie ówczesnego rządu Imre Nagy’ego, kard. Mindszenty został zwolniony z odosobnienia. 31 października powrócił do swych obowiązków pasterskich. Gdy 4 listopada tegoż roku do Budapesztu wjechały czołgi sowieckie, by stłumić powstanie, kard. Mindszenty schronił się w ambasadzie USA, gdzie otrzymał azyl polityczny. Było to powodem ciągłej złości komunistycznego reżimu Jánosa Kádára i napięć w stosunkach Budapesztu z Waszyngtonem.

Podczas 15-letniego pobytu w ambasadzie amerykańskiej kardynała odwiedzał wielokrotnie ówczesny arcybiskup Wiednia kard. Franz König jako wysłannik papieży Jana XXII i Pawła VI. Po raz pierwszy uczynił to 18 kwietnia 1963. Ale dopiero 28 września 1971, w wyniku porozumienia między Watykanem a rządem węgierskim, kardynał mógł wyjechać przez Wiedeń do Rzymu.

Opuszczał Budapeszt z ciężkim sercem, gdyż najchętniej zostałby pośród swoich wiernych. Na miejsce stałego pobytu wybrał Wiedeń, gdyż – jak zawsze podkreślał – czuł, że jest bliżej swojej ojczyzny. Zamieszkał w wiedeńskim „Pazmaneum” naprzeciwko seminarium duchownego i w bezpośrednim sąsiedztwie ambasady USA.

Zmarł 6 maja 1975 r. w wieku 83 lat w Wiedniu i został pochowany w sanktuarium maryjnym w Mariazell, odwiedzanym chętnie zarówno przez Austriaków, jak i Węgrów. W maju 1991 jego doczesne szczątki przewieziono na Węgry i złożono w bazylice w Ostrzyhomiu – dawnej jego siedzibie biskupiej. Proces beatyfikacyjny kardynała Mindszenty’ego rozpoczął się w 1993 roku a od 22 października 1996 roku toczy się w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Źródło: KAI

RoM

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-12-13) | http://www.pch24.pl/positio-kardynala-mindszentyego-w-kongregacji-spraw-kanonizacyjnych,48038,i.html

Skip to content