Aktualizacja strony została wstrzymana

Kard. Kasper ma nadzieję na interkomunię z luteranami, w szczególnych przypadkach

Prymat Piotrowy napotyka u niekatolików silne opory natury emocjonalnej. W ich przełamaniu służą osobiste spotkania. A na tym polu Franciszek jest bardzo skuteczny – zauważa kard. Walter Kasper. Przez wiele lat stał on na czele Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Z tej perspektywy ocenia on zaangażowanie Franciszka w rozpoczęte już obchody 500-lecia reformacji. Zastrzega on, że w żadnym wypadku nie chodzi tu o świętowanie, lecz o wyznanie wspólnego grzechu podziałów oraz o celebrowanie tej jedności, którą daje nam chrzest.

Odnosząc się do zapowiedzianych już przez kard. Kocha prac nad wspólną katolicko-luterańską deklaracją o Kościele, Eucharystii i posłudze duchownej, „teolog Papieża” zauważył, że dobrym punktem wyjścia mógłby być dokument o podobnej treści opracowany już przez amerykański episkopat. Mam nadzieję, że deklaracja ta otworzy drogę do współudziału w Eucharystii w szczególnych przypadkach, zwłaszcza dla małżeństw i rodzin mieszanych – powiedział kard. Kasper.

kb/ rv, avvenire

Za: Radio Watykańskie (13/12/2016)

 


 

Kard. Kasper: Interkomunia to jedynie kwestia czasu

W wywiadzie udzielonym 10 grudnia „Avvenire” kard. Kasper stwierdził m.in.:

„Mam nadzieję, że kolejna deklaracja [papieża] stworzy możliwość wspólnej Komunii Eucharystycznej w pewnych przypadkach. (…) [Spotkanie w Lund] z jednej strony stanowiło potwierdzenie zaangażowania [Kościoła] w dialog ekumeniczny  i wyraz uznania dla jego dotychczasowych owoców, z drugiej jednak postawiło przed nim nowe wyzwanie. (…) [Liczę, że] kolejna deklaracja stworzy możliwość interkomunii w pewnych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku małżeństw mieszanych oraz w krajach takich jak Niemcy czy USA, w których ów problem duszpasterski jest szczególnie palący”.

Za: Scriptorium – z blogosfery Tradycji katolickiej (15/12/2016)

 


 

.