Meksykański kardynał przeprasza. Za głoszenie nauki Kościoła?

Meksykański kardynał wyraził żal z powodu swej dotychczasowej postawy względem homoseksualistów. Podkreślił, że nie zawsze traktował ich we właściwy sposób. Zapowiedział także podjęcie swego rodzaju dialogu katolicko-homoseksualnego. Trudno zrozumieć woltę kardynała Norberto Rivera Carrera. Wszak do tej pory głosił on po prostu katolicką naukę w sprawie związków jednopłciowych…

Meksykański kardynał Norberto Rivera Carrera przeprosił za swoją dotychczasową postawę wobec homoseksualistów. Kardynał udał się na spotkanie „Courage Latino” organizacji zrzeszającej katolików o upodobaniu do osób tej samej płci. Wyraził żal z powodu „nieadekwatnych określeń”, padających z jego ust w przeszłości. Podkreślił, że nigdy nie zamierzał nikogo obrazić. Zapowiedział ponadto rozpoczęcie rozmów między przedstawicielami Kościoła, a środowiskami homoseksualnymi. Przyznał, że duchowni niekiedy wyrażają swoje opinie pomimo braku pełnej wiedzy na dany temat.

Trudno powiedzieć, co stało się powodem nagłej przemiany poglądów hierarchy. Czy jest to skutek mianowania nowego nuncjusza apostolskiego przez papieża Franciszka? Od lipca tego roku jest nim Franco Coppola. Ponadto podczas swej wizyty w Meksyku, w lutym 2016 roku, papież skrytykował dotychczasową postawę meksykańskiego duchowieństwa, choć krytyka dotyczyła innych niż homoseksualizm kwestii. Niewykluczone, choć i niepotwierdzone jest, że meksykański Kościół stara się dostosować do osobistych poglądów papieża. Chociaż Franciszek nie zmienia nauki Kościoła w sprawie sodomii, to krytykuje także „osądzanie” homoseksualistów.

Kardynał Norberto Rivera Carrera znany był ze swoich konserwatywnych przekonań. W lecie 2016 roku zaangażował się przeciwko dążeniom prezydenta Enrique Peña Nieto do zalegalizowania homo-małżeństw na terenie całego kraju. Prezydent zapowiedział to w maju, a miesiąc później w sprawie małżeństw sodomitów wypowiedział się meksykański Sąd Najwyższy. Zdaniem sędziów władze cywilne powinny uznać małżeństwo za prawo człowieka bez „jakiejkolwiek dyskryminacji”. Jednak wyrok ten nie był wiążący dla wszystkich stanów Meksyku. Obecnie homo-małżeństwa są legalne tylko w części z nich.

Kardynał nazwał legalizację homo-małżeństw mianem noża wbitego w plecy. Podkreślał, że ciało ludzkie nie zostało stworzone do stosunków homoseksualnych. Homoseksualistów, zgodnie z nauką Kościoła, nakłaniał do wstrzemięźliwości płciowej. Słowa te spotkały się z oburzeniem zwolenników rewolucji obyczajowej. Oskarżano go także o ingerencję w świeckość państwa meksykańskiego.

Tymczasem dotychczasowa postawa meksykańskiego duchownego była zgodna ze stanowiskiem Kościoła. Wprawdzie Katechizm nawołuje do szacunku i delikatności wobec osób homoseksualnych (jak i wszystkich innych ludzi), jednak relacje jednopłciowe jasno określa mianem grzesznych. „Tradycja, opierając się na Piśmie świętym, przedstawiającym homoseksualizm jako poważne zepsucie (…) zawsze głosiła, że „akty homoseksualizmu z samej swojej wewnętrznej natury są nieuporządkowane” (…). Są one sprzeczne z prawem naturalnym; wykluczają z aktu płciowego dar życia. Nie wynikają z prawdziwej komplementarności uczuciowej i płciowej. W żadnym wypadku nie będą mogły zostać zaaprobowane” (KKK 2357). Wezwanie homoseksualistów do czystości to nic innego jak powtórzenie tez kanonu 2359 Katechizmu.

Od 1928 do 2000 roku władzę nad Meksykiem sprawowała Partia Rewolucji Meksykańskiej. Od połowy XX wieku zmieniła nazwę na partię Rewolucyjno-Instytucjonalną. Partia ta forsowała agresywny laicyzm, by w późniejszych dziesięcioleciach przekształcić się w partię władzy skupioną na własnym interesie. Obecnie sztandar anty-chrześcijańskiej rewolucji podjęła Partia Rewolucji Demokratycznej założona w 1989 roku.

Oprócz wojującego laicyzmu problemem meksykańskiego Kościoła i całego narodu są kartele narkotykowe. Na początku października znaleziono ciała czterech katechistów z wyraźnymi śladami tortur. Z kolei 24 września znaleziono ciało ojca José Alfredo López Guilléna. Portal Crux Now informuje, że w ostatnich 4 latach zamordowano 15 katolickich księży.

Źródła: panampost.com / newnownext.com / cruxnow.com / Katechizm Kościoła Katolickiego

mjend

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-11-07) | http://www.pch24.pl/meksykanski-kardynal-przeprasza--za-gloszenie-nauki-kosciola--,47164,i.html

Skip to content