Aktualizacja strony została wstrzymana

„Ekumenizm miłosierdzia” i problem Komunii dla luteranów ożenionych z katolikami

W poniedziałek Papież i przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej Munib Younan podpisali katolicko-luterańską deklarację w katedrze w Lund. Jej owocem ma być „ekumenizm miłosierdzia” i otwarcie się na „rozwiązania duszpasterskie” w zakresie udzielania Komunii Świętej luteranom pozostającym w związku małżeńskim z katolikami.

Deklaracja mówi zarówno o „wdzięczności za dary otrzymane za pośrednictwem reformacji”, jak i o „ubolewaniu z powodu zranienia widzialnej jedności Kościoła”. „Różnicom teologicznym towarzyszyły uprzedzenia i konflikty, a religia była traktowana instrumentalnie do celów politycznych” – czytamy w dokumencie. Jego sygnatariusze stwierdzają, że choć przeszłości nie można zmienić, można zmienić sposób, w jaki o niej pamiętamy, i modlić się o „uzdrowienie ran oraz pamięci”.

„Zdając sobie sprawę, że sposób, w jaki odnosimy się do siebie nawzajem, kształtuje nasze świadectwo o Ewangelii, zobowiązujemy się do dalszego wzrastania w jedności zakorzenionej w chrzcie, dążąc do usunięcia pozostających jeszcze przeszkód, które utrudniają nam osiągnięcie pełnej komunii” – napisali papież i Younan. Zachęcili oni zarówno katolików, jak i luteranów do zacieśnienia współpracy w obronie godności i praw człowieka, w trosce o stworzenie i w udzielaniu pomocy migrantom. Napisali też o „bólu” wielu chrześcijan z powodu niemożliwości przyjmowania Eucharystii przy jednym stole itp.

Jak komentuje ostatnia wizytę Papieża w Szwecji i deklarację z Lund liberalne pismo katolickie „Crux”, chociaż droga do pełnej jedności między katolikami i luteranami może być jeszcze długa, historyczne spotkanie w Lund przyniosło jednak znaczący krok w kierunku „ekumenizmu miłosierdzia” i „interkomunii”.  Nadzwyczajne wspólne upamiętnienie katolicko-luterańskie reformacji w południowej Szwecji, wg generalnego sekretarza Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL), Martina Junge było wydarzeniem „doniosłym,” ponieważ to sam Papież upamiętnił je.

Szwedzka prymas kościoła luterańskiego, Antje Jackelén – pierwsza kobieta „arcybiskupka” – powiedziała, że jest „przytłoczona” po dniu wielkich emocji, które pokazują, jak „dialog, który może wydawać się dość uciążliwy na początku, może przynieść wspaniałe owoce”.

Szwajcarski kardynał Kurt Koch, który jest odpowiedzialny w Watykanie za dialog na rzecz jedności chrześcijańskiej opisał spotkanie jako „nowy początek”, dowód, że stosunki między luteranami i katolikami mogą przejść „od konfliktu do komunii”, chociaż różnice są ogromne. We wtorek zarówno kard. Koch, jak i Junge zwracali uwagę  na te różnice. Na przykład wiele kościołów luterańskich aprobuje tzw. małżeństwa osób tej samej płci. Luteranie w Szwecji również uważają aborcję za „prawo człowieka”.

Luteranka Jackelin ganiła ostatnio „grzechy chciwości i niesprawiedliwości ekonomicznej”, mówiąc, że mają one o wiele większy wpływ na jakość życia obywateli niż to, co nazwała „konsekwencją zachowań seksualnych”. Jednak kard. Koch podkreślił, że „bioetyczne pytania dot. początku i końca życia z jednej strony, a z drugiej tzw. małżeństwa osób tej samej płci” są to obszary „wielkiego  napięcie” między obu wspólnotami. Kardynał wyraził nadzieję, że te kwestie etyczne zostaną omówione w ramach dialogu ekumenicznego „nie tylko dla dobra obu kościołów, ale także społeczeństwa”. 

Pismo „Crux” podaje, że luteranie nie byli zadowoleni ze zmiany decyzji Franciszka dot. celebrowania Mszy św. w Lund. Jak sam Papież zwierzył się jezuickiemu pismu „Signum” początkowo nie chciał odprawiać Mszy Świętej, by „nie osłabić ekumenicznego  charakteru wizyty”, ale później zmienił zdanie, gdy zdał sobie sprawę z duszpasterskiego znaczenia jej nieodprawienia. Luterańska „prymas” wywierała silną presję na Franciszka, by nie sprawował Mszy, twierdząc, że to zachowanie „sekciarskie” i podważy ekumenicznego ducha jego wizyty. Jednak Kościół katolicki w Szwecji, jak i rząd nalegali na Mszę.

Podczas tej wizyty na nowo odżyła kwestia udzielania Komunii Świętej luteranom, pozostającym w związkach małżeńskich z katolikami. Wielu z nich uważa, ze nie ma już różnic teologicznych i nie widzą powodu, dlaczego nie powinno być interkomunii.

Kard. Koch stwierdził, że dla Kościoła katolickiego wspólna Eucharystia jest „widzialnym znakiem kościelnej komunii”. Przyznał jednak, że kwestia ta ma być uzgadniana z luteranami podczas dialogu. Junge potwierdził, że istnieje pewne porozumienie co do tego, że trzeba uregulować sytuację osób, które „dzielą całe swoje życie, ale nie mogą dzielić zbawczej obecności Boga przy stole eucharystycznym.”

Kard. Koch dodał, że „kwestia gościnności eucharystycznej w mieszanych małżeństwach jest kwestią duszpasterską”, która wymaga – jak to określił – „dobrych rozwiązań”. Dodał, że „bardzo trudno dać odpowiedź na poziomie uniwersalnym” w tej sprawie, ponieważ „to jest bardzo ważna kwestia dla Kościoła lokalnego”.

We wspólnej deklaracji zgodzono się współdziałać w zakresie niesienia pomocy osobom potrzebującym, zwłaszcza w zakresie realizacji „praw człowieka”.

Źródło: cruxnow.com., radiovaticana.va., AS.

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-11-01) | http://www.pch24.pl/ekumenizm-milosierdzia-i-problem-komunii-dla-luteranow-ozenionych-z-katolikami-,47117,i.html

Skip to content