Franciszek doceniony przez ONZ. Za realizację agendy Zrównoważonego Rozwoju

Ban Ki-moon, Sekretarz Generalny ONZ w środę spotkał się z Papieżem przed Pierwszą Światową Konferencją na temat sportu i wiary, która odbyła się w Watykanie. Podziękował mu za ogromne zaangażowanie w realizację tzw. programu zrównoważonego rozwoju.

Agenda Zrównoważonego Rozwoju to program ochoczo realizowany przez wiele państw i światową finansjerę, którego głównym celem jest zasadnicza transformacja globalnego systemu ekonomicznego i społecznego, zmierzająca do dystrybucjonizmu i ograniczenia liczby ludności, by nie szkodzić klimatowi.

Konferencja nt. sportu i wiary została zorganizowana przez Papieską Radę Kultury, Organizację Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl).

Po audiencji, Ban Ki-Moon mówił w Radiu Watykańskim o ważnej roli sportu, który „przerasta” wszelkie granice i może przez to mieć „natychmiastową moc mobilizowania energii ludzi, a także ich zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju?”.

Szef ONZ  wyraził zadowolenie ze wsparcia Papieża dla „zrównoważonego rozwoju w celu ochrony środowiska”. – Przykładowo, gdy światowi przywódcy przyjęli agendę 2030 na rzecz ekorozwoju, to Papież wzywał i apelował do światowych liderów, aby wykazali się determinizmem i wizjonersko zaangażowali się dla świata – ludzi i planety – tak aby mogli oni żyć w pokoju i dobrobycie poprzez partnerstwo  – tłumaczył Ban Ki-moon.

Chwalił on Ojca Świętego za rolę, jaką odegrał w podpisaniu przez wielu przywódców porozumienia klimatycznego w Paryżu – Wyraziłem za to najgłębszy podziw i wdzięczność Jego Świątobliwości podczas mojego potkania z nim – mówił.

Audiencja była postrzegana przez szefa ONZ jako symbol międzyreligijnej współpracy: – Stolica Apostolska, Watykan, chrześcijaństwo i inne religie mają wspólne z Kartą Narodów Zjednoczonych cele, wizje i wartości. Są nimi: pokój, szacunek dla człowieczeństwa i praw człowieka – przekonywał Ban Ki-moon, który wielokrotnie przy innych okazjach mówił, że nie uda się zrealizować „zrównoważonego rozwoju” bez powszechnie dostępnej antykoncepcji i aborcji na życzenie.

Jeszcze w czerwcu przedstawiciel Stolicy Apostolskiej potwierdził w Genewie, że Watykan akceptuje „trzeci cel zrównoważonego rozwoju”, jakim jest zapewnienie wszystkim zdrowych warunków i promocja zdrowia dla każdego niezależnie od wieku.” Jednym z warunków zrealizowania trzeciego celu – zgodnie z programem ONZ – jest zapewnienie szerokiego dostępu do „zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”.

Watykan, wkrótce po ogłoszeniu deklaracji, został ostro skrytykowany przez środowiska proliferów na całym świecie. Skandaliczna strategia ONZ Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030 zakłada w krajach, w których jest to legalne, upowszechnienie środków antykoncepcyjnych i aborcji. Podpunkt 3.7 wyraźnie stanowi wezwanie do „powszechnego dostępu do usług opieki zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego”. Już na konferencji ONZ w Kairze w 1994 r. stwierdzono, że „zdrowie seksualne i reprodukcyjne” oznacza szeroki dostęp do „nowoczesnej antykoncepcji”, „planowania rodziny” oraz „bezpiecznej aborcji”, gdzie to jest legalne.

Prałat Jean-Marie Mupendawatu, sekretarz Papieskiej Rady Duszpasterstwa Pracowników Służby Zdrowia powiedział na 69. Światowym Zgromadzeniu ds. Zdrowia, które odbyło się w Genewie w dniu 25 maja br., że delegacja Stolicy Apostolskiej z zadowoleniem przyjmuje istotny nacisk na godność osoby ludzkiej i równy dostęp do usług zdrowotnych, wyrażone w stwierdzeniu, że nikt nie będzie pozostawać w tyle. To z punktu widzenia zdrowia, jest wyrażone w celu trzecim: zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku, który obejmuje 13 podpunktów, niezbędnych do osiągnięcia pozostałych celów.

W ubiegłym roku obrońców życia zaniepokoiła wypowiedź abp. Bernardito Auza, który stwierdził na forum ONZ, że Watykan wspiera cele i zadania Agendy Zrównoważonego Rozwoju „pomimo dwóch punktów, które wymagają powszechnego dostępu do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjnych, jak również usługi planowania rodziny. Rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Joseph Grech tłumaczył wówczas zaniepokojonym proliferom, że Stolica Apostolska wcześniej podnosiła zastrzeżenia co do tych celów i że „nie może i nigdy nie będzie wspierać czegokolwiek, co mogłoby zaszkodzić rodzinie lub prawu do życia od momentu poczęcia”.

Ostatnio, 22 września szef watykańskiej dyplomacji kar. Pietro Parolin podczas mowy wygłoszonej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku „z zadowoleniem przyjął informacje o akceptacji porozumienia paryskiego w  sprawie ochrony planty i tzw. Celów Zrównoważonego Rozwoju.”

Źródło: lifesitenews.com., PCh24.pl, radiovaticana.va

AS

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2016-10-08 ) | http://www.pch24.pl/franciszek-doceniony-przez-onz--za-realizacje-agendy-zrownowazonego-rozwoju,46512,i.html

Skip to content