700 tys. Ukraińców w ciągu 6 miesięcy tego roku przyjechało do pracy w Polsce

Aktualizacja: 2016-09-8 2:01 pm

Tylko w pierwszym półroczu2016 roku do Polski przyjechało blisko 700 tys. Ukraińców. Do końca roku liczba obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na okres dłuższy niż rok sięgnie 100 tys. – ponad trzykrotnie więcej niż w 2012 roku.

W ubiegłym roku polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały Ukraińcom ponad 900 tys. wiz. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku wydano ich już niemal 700 tys. Jak szacuje Urząd ds. Cudzoziemców, w posiadaniu obywateli Ukrainy jest prawie 85 tys. dokumentów uprawniających do dłuższych pobytów, trwających ponad 12 miesięcy – czyli trzy razy więcej niż w w 2012 roku. W tym roku będzie ich zapewne ok. 100 tys.

„Wśród obywateli Ukrainy dominują osoby, które zalegalizowały swój pobyt na dłuższy czas, a więc najczęściej posiadają pozwolenie na pracę” – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców (UDSC).

Według danych UDSC, to Ukraińcy najczęściej w porównaniu z innymi narodowościami wnioskowali w tym roku o zezwolenie na pobyt w tym roku (67 proc.). Rok wcześniej stanowili oni 60 proc. całej grupy. Teraz wzrósł nie tylko odsetek, ale również liczba ukraińskich wnioskodawców (o 45 proc.). Za ten przyrost odpowiedzialna jest rosnąca liczba wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy (+57 proc., do 44,7 tys.). Spadło nieco zainteresowanie pobytem stałym (o 20 proc., do 4 tys.).

Jak wyjaśnia Dudziak, mniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy przyjeżdżający do Polski na podstawie wiz, czyli na krótszy  okres (maksymalnie 12 miesięcy). „Przyjeżdżają do Polski np. na pół roku, pracują, wracają na Ukrainę i ewentualnie przyjeżdżają po raz kolejny, ewentualnie migrują również do innych krajów Europy” – powiedział.

Tylko w pierwszym półroczu br. polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały blisko 700 tys.

„To dużo większa grupa niż osoby posiadające tylko ważne dokumenty pobytowe” – precyzuje Dudziak. „Jeśli jest to pobyt na podstawie wizy, trwa on zwykle kilka miesięcy, jeżeli na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy – raczej kilka lat”.

Według najnowszych danych UDSC, już ponad 234 tys. obywateli innych krajów (czyli ok. 60 proc. więcej niż trzy lata temu), posiada obecnie ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce dłużej niż określa to wiza. Najczęściej dotyczy to Ukraińców. W ich posiadaniu znajduje się prawie 85 tys. ważnych dokumentów pobytowych – o 55 tys. więcej niż trzy lata temu. Za nimi uplasowali się Niemcy (20 proc.), a dalej Rosjanie, Białorusini oraz Wietnamczycy.

Urząd szacuje, że do końca tego roku na terenie Polski będzie przebywać około 100 tys. obywateli Ukrainy posiadających takie dokumenty.

„100 tys. to cała grupa, łącznie z osobami przebywającymi obecnie. Sądzimy więc, że przybędzie do Polski w tym roku jeszcze kilkanaście tysięcy osób. W grupie tej znajdą się również takie, które do tego czasu zalegalizują swój pobyt” – powiedział Dudziak.

Ukraińcy są również drugą najliczniejszą nacją spośród ubiegających się o status uchodźcy. Obecnie ich wnioski stanowią 10 proc. ogółu. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców prowadzi 480 postępowań w sprawie o udzielenie ochrony wobec obywateli Ukrainy. Pomocą socjalną objętych jest 1,5 tys. obywateli tego kraju.

„Będę starał się, by nastąpiło przyjazne zaproszenie kilkuset tysięcy ukraińskich pracowników do Polski”zadeklarował w Krynicy wicepremier Mateusz Morawiecki, którego zdaniem ubytki na polskim rynku pracy należy uzupełniać Ukraińcami. Działania te poparli również prezes ZPP Cezary Kaźmierczak oraz wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Bartosz Marczuk.

Krytycznie to propozycji wiceministra rządu PiS odniósł się w rozmowie z Kresami.pl Paweł Kukiz:

„Dramat polega na tym, że przez ten ucisk fiskalny Polacy są wypędzani z Polski, a na ich miejsce sprowadza się tańszych pracowników, w tym z Ukrainy. Po to, by utrzymał się system służący pewnym uprzywilejowanym politycznie grupom interesów. Oni to wszystko rozpatrują nie z punktu widzenia interesów Polski, tylko z punktu widzenia swoich partykularnych interesów”.

Przeczytaj również:

Biznes.newseria.pl / Kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=89602 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]