Franciszek przeciw karze śmierci

Aktualizacja: 2016-06-22 9:00 am

Papież przeciw karze śmierci

Franciszek włączył się w kampanię na rzecz zniesienia kary śmierci. Dowiadujemy się o tym z wideoprzesłania, jakie skierował on do uczestników Światowego Kongresu Przeciwko Karze Śmierci, który rozpoczął się dziś w Oslo. Na wstępie Papież wyraża osobiste uznanie dla wszystkich, którzy służą tej sprawie. Dla Franciszka znakiem nadziei są przemiany w opinii publicznej, fakt, że wyraża ona coraz większy sprzeciw wobec kary głównej, również wtedy, gdy jest ona stosowana jako środek uprawnionej obrony.

„Istotnie w naszych czasach kara śmierci jest nie do przyjęcia, bez względu na to, jak wielką zbrodnie popełniłby człowiek. Godzi ona w nienaruszalność życia i w godność osoby ludzkiej. Ponadto jest ona sprzeczna z Bożym zamysłem dla poszczególnych ludzi i społeczeństw, a także z Jego miłosierną sprawiedliwością. Nie odpowiada też ona celowi kary. Nie oddaje sprawiedliwości ofierze, lecz propaguje zemstę. Przykazanie: «Nie zabijaj» ma absolutną wartość i stosuje się zarówno do niewinnego, jak i winnego” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek zauważył, że trwający obecnie Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia stanowi stosowną okazję do szerzenia na całym świecie coraz pełniejszego poszanowania dla życia i godności każdego człowieka. „Nie wolno zapominać, że nienaruszalne i nadane przez Boga prawo do życia przysługuje również zbrodniarzom” – podkreślił Papież.

„Dziś chciałbym zachęcić was wszystkich do działania nie tylko na rzecz obalenia kary śmierci, ale również na rzecz poprawy warunków życia w więzieniach, tak aby w pełni respektowały one ludzką godność uwiezionych. Wymierzyć sprawiedliwość nie oznacza szukać kary dla samej kary, lecz zapewnić, by podstawowym celem wszelkiej kary była poprawa przestępcy. Kwestię tę należy postrzegać w szerszym kontekście systemu karnego otwartego na możliwość resocjalizacji winnego. Kara, która nie pozostawia nadziei, nie jest właściwa. Kara dla samej kary, bez szansy na nadzieję, jest swoistą torturą, a nie karą” – powiedział Ojciec Święty.

kb/ rv

Za: Radio Watykańskie (21/06/2016)

 


 

CZYTAJ (Franciszku!):

 


 

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=88185 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]