We Wrocławiu przybywa 5 tys. Ukraińców miesięcznie

Aktualizacja: 2016-05-11 12:39 pm

Według danych urzędu pracy, co miesiąc we Wrocławiu jest zatrudnianych aż 5 tys. kolejnych obywateli Ukrainy. Aktualnie legalnie w tym mieście pracuje już ponad 40 tysięcy Ukraińców, z czego wielu przyjechało z rodzinami. Ukraińcy coraz liczniej przyjeżdżają także w inne regiony Polski.

Zdaniem pracodawców, którzy wypowiadali się dla Gazety Wrocławskiej, poszukują oni pracowników z Ukrainy m.in. ze względu na „wygórowane ambicje” i żądania, a zarazem zbyt małe umiejętności ze strony Polaków. Podkreślają również determinację Ukraińców.

W 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu wpłynęło ponad 36 tys. oświadczeń o chęci powierzenia pracy cudzoziemcowi – z czego aż 99 proc. dotyczyło Ukraińców. Łącznie było to niemal 40 tys. osób, ponieważ 2,5 tys. kolejnych osób złożyło wniosek osobiście do wojewody. Przedstawiciele urzędu przyznają, że tendencja ta jest „zdecydowanie rosnąca”. W października do stycznia wpływało tam ok. 3,5 tys. oświadczeń miesięcznie. W lutym i marcu było to już powyżej 5 tys. miesięcznie.

 Ukraińcy najczęściej zatrudniani są w niskopłatnych zawodach, ale nie tylko. Pojawia się m.in. coraz więcej ukraińskich informatyków, którzy zakładają swoje firmy w Polsce. Szef wrocławskiego koła Związku Ukraińców w Polsce, Ihor Salamon twierdzi, że niektóre korporacje wolą ściągnąć do pracy informatyków z Ukrainy, ponieważ „są równie dobrze wykształceni, a przy tym zarabiają mniej”. Ocenia się, że obywatele Ukrainy coraz częściej będą znajdować pracę jako specjaliści, m.in. w branży IT, gdzie w skali Polski notuje się ok. 50 tys. wakatów. Ponadto, zarobki Ukraińców w tym sektorze, a także w produkcji i branży budowlanej zaczynają rosną. Przy czym – jak twierdzi Andrzej Kubisiak z Work Service – można zauważyć, że gdy pracodawca nie może znaleźć Polaka do pracy, to analogiczną ofertę za takie samo wynagrodzenie przedstawia obywatelowi Ukrainy. Jest to widoczne głównie w zachodniej Polsce, głównie na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Polacy z tamtych terenów pracują bowiem w Niemczech.

Ukraińcy coraz częściej przyjeżdżają do Polski z całymi rodzinami. W szkołach podstawowych we Wrocławiu uczy się już 300 dzieci z Ukrainy. Wrocławskie koło ZUwP planuje nawet jako związek otworzyć ukraińską szkołę podstawową i gimnazjum.

Dolny Śląsk to nie jedyny region, do którego w poszukiwaniu pracy ściągają Ukraińcy. Coraz więcej z nich przyjeżdża m.in. do województwa łódzkiego. Pod koniec ubiegłego roku informowano, że wniosków o kartę stałego pobytu dla cudzoziemców przybywa tak szybko, że w łódzkim Urzędzie Wojewódzkim zaczynało brakować urzędników. W Łodzi pracują m.in. w zakładach Indesit. W przypadku branży IT obcokrajowcy, w tym także Ukraińcy, mogą liczyć na wsparcie – m.in. w postaci pomocy w przeprowadzce, załatwieniu procedury otrzymania zezwolenia na pracę, karty pobytu, a także pakiet relokacyjny i naukę języka polskiego.

W 2013 roku na terenie woj. łódzkiego było zatrudnionych 1,895 cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o zezwolenie na zamieszkanie czasowe. 382 z nich było Ukraińcami. Z kolei w 2015 roku takie wnioski zgłosiło ponad 4 tys. osób, z czego połowę stanowili Ukraińcy. Nawet na portalach oferujących pracę można natrafić na ogłoszenia kierowane bezpośrednio do Ukraińców. Często towarzyszą im propozycje ułatwiające pracę, jak np. bezpłatny kwaterunek, wyżywienie io dojazd od miejsca pracy.

Sytuacja, w której na rynku pracy pojawiają się Ukraińcy, powoduje jednak sytuacje konfliktowe. Polscy pracownicy jednej z łowickich firm skarżyli się, że Ukraińcy zabierają im pracę. Polacy nie decydują się na przyjęcie części ofert, ponieważ uważają je za zbyt nisko płatne. Na takie rozwiązania godzą się jednak Ukraińcy. W Kutnie część mieszkańców twierdziła, że godzą się oni pracować za połowę normalnej stawki wynagrodzenia. W pierwszej połowie 2015 roku do pracy w rejonie Kutna przyjechało ponad 3 tys. Ukraińców. Większość z nich podejmowała pracę w jeden firmie, działającej w strefie ekonomicznej.

W 2015 roku, według danych z września, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu pracodawcy zgłosili chęć zatrudnienia ponad 3,4 tys. obywateli Ukrainy. W Łodzi było to ponad 5,6 tys. zgłoszeń, w Skierniewicach ponad 1,4 tys., a w powiecie rawskim ponad 3,8 tys.

Gazetawroclawska.pl / dzienniklodzki.pl / Kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87469 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]