Czy niemieccy biskupi nakażą kapłanom popełniać świętokradztwo?

Aktualizacja: 2016-05-5 2:24 pm

Czy niemiecki episkopat zmusi kapłanów do świętokradztwa? Takie pytanie stawia Mathias von Gersdorff nawiązując do oświadczenia biskupów Niemiec, wydanego w związku z adhortacją „Amoris laetitia”. Postawa hierarchów każe się zastanawiać, czy będą oni forsować świętokradcze zmiany w podejściu do rozwodników – podkreśla niemiecki publicysta.

„Po publikacji adhortacji apostolskiej Amoris laetitia większość kapłanów i teologów, których przypisuje się do tzw. obozu konserwatywnego, zajęła się pytaniem, czy dokument oznacza zerwanie z Tradycją i rzymsko-katolickim Urzędem Nauczycielskim” – zauważa Mathias von Gersdorff. Jak dodaje, odpowiedź konserwatystów brzmiała na ogół: nie, nic się nie zmieniło, także gdy idzie o kwestię dopuszczenia do Eucharystii rozwodników żyjących w kolejnych związkach.

„Taka ocena Amoris laetitia stoi w sprzeczności z wypowiedziami różnych członków episkopatu a także wysokich rangą prałatów, jak na przykład kardynał Walter Kasper. Ten ostatni – zaufany papieża – wyraził w jednym z wywiadów przypuszczenie, że Franciszek otworzył drzwi dla rozwodników w nowych związkach. Jest to zdumiewające dlatego, że żaden przedstawiciel tzw. obozu konserwatywnego nie zadaje sobie pytania, co stanie się, jeżeli zostanie zmuszony przez niemieckich biskupów do dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Eucharystii, wbrew własnemu sumieniu uformowanemu przez katolicki Urząd Nauczycielski” – pisze von Gerdorff.

Zdaniem publicysty taki przebieg wydarzeń jest jak najbardziej możliwy. By potwierdzić swój sąd, autor cytuje ustęp z deklaracji wydanej przez niemieckich biskupów po publikacji adhortacji „Amoris laetitia”: „Ten zasadniczy wgląd ma szerokie konsekwencje dla duszpasterskiego postępowania z rozwodnikami w nowych związkach. Nie wystarcza w żadnej mierze osąd, proste stwierdzenie, że drugi związek cywilny stoi w sprzeczności z pierwszym, sakramentalnym małżeństwem, stojąc w związku z tym w sprzeczności z obiektywną normą. Bez wątpienia należy raczej rozpatrywać każdy przypadek w świetle szczególnej sytuacji życiowej danej osoby”.

„Konsekwencją tej myśli jest, że papież nie przedstawia żadnej generalnej regulacji dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do sakramentalnej Komunii. Tylko w spojrzeniu na każdą historię życiową i rzeczywistość można razem z daną osobą wyjaśnić, czy i jak w jej sytuacji zachodzi wina, która przeciwstawia się przystępowaniu do Eucharystii. W związku z tym na pytanie o dostęp do sakramentów pojednania i komunii należy odpowiadać zawsze w kontekście biografii danego człowieka i jego starań o życie chrześcijańskie. Na oba wymienione aspekty wyraźnie wskazuje papież (por. przypisy 336 oraz 351)” – podkreślali niemieccy biskupi.

Zdaniem von Gersdorffa hierarchowie nie wykluczają zatem wprowadzenia wytycznych, które byłyby obowiązujące dla kapłanów. Jak przypomina, już podczas prezentacji adhortacji 8 kwietnia 2016 roku w Rzymie kard. Lorenzo Baldisseri wskazał, że duszpasterze mogą kierować się wytycznymi episkopatów. „Jeżeli niemiecki episkopat nakaże kapłanom i innym duszpasterzom wydawać Komunię rozwodnikom w nowych związkach (nawet w pojedynczych przypadkach), to konserwatywni duchowni staną przed poważną decyzją sumienia. Zasadniczo będą postrzegać się jako zmuszeni do popełniania świętokradztwa, a więc grzechu ciężkiego” – pisze publicysta.

„Mogliby oczywiście zwrócić się do Rzymu, nic jednak nie wskazuje, by mieli stamtąd otrzymać pomoc. Sam papież po publikacji [adhortacji] nie wspomniał, że wypowie się ponownie w tej kwestii. W jednym z wywiadów wyjaśnił, że kardynał Schönborn właściwie zinterpretował Amoris laetitia. Wiedeński kardynał należy jednak do partii, która najbardziej popierała dopuszczenie rozwodników w nowych związkach do Komunii” – ocenia von Gersdorff.

„Duszpasterzom, którzy widzą w Komunii dla rozwodników w nowych związkach świętokradztwo, nie pomoże nic to, że w ostatnich tygodniach szereg teologów wypowiedział się pisemnie, wykluczając zmianę nauczania Kościoła. [Duszpasterze] staną przed alternatywą popełnienia świętokradztwa albo otwartego oporu względem swoich biskupów” – kończy autor.

Źródło: mathias-von-gersdorff.blogspot.de

pach

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87370 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]