Nie ma weryfikacji, nie ma relokacji! Polska nie chce imigrantów współpracujących z terrorystami

Aktualizacja: 2016-04-13 12:53 pm

Niedziałające hot-spoty, problemy z weryfikacją tożsamości imigrantów powodują, że Polska nie może przyjąć azylantów w ramach relokacji z obozów w Grecji i Włoszech. To zbyt duże ryzyko – argumentuje MSWiA, wskazując, że wśród tak słabo weryfikowanych imigrantów mogą być osoby powiązane z terrorystami.

Choć władze Polski w połowie grudnia poinformowały, że nasz kraj jest gotów przyjąć pierwszą grupę relokowanych imigrantów, to jednak takie działania nie mogą być zrealizowane. MSWiA w piśmie do Adam Bodnara Rzecznika Praw Obywatelskich, wyjaśniło tego powody – nie chcemy w Polsce ludzi, którzy mogą mieć powiązania z terrorystami.

Podstawowym problemem jest sposób działania tzw. hot-spotów i niedostateczne wdrożenie przez Grecję i Włochy odpowiednich procedur bezpieczeństwa w celu właściwej weryfikacji i ustalenia tożsamości osób, które miałyby przybyć do naszego kraju – wyjaśnił wiceszef MSWiA Jakub Skiba.

Choć, jak zaznaczył, Polska jest świadoma dotychczasowych zobowiązań w zakresie przesiedleń i relokacji podjętych w ramach UE przez poprzedni rząd, to jednak kwestia relokacji jest uzależniona od pozytywnej weryfikacji cudzoziemców. Ma to szczególne znaczenie w kontekście niedawnych zamachów terrorystycznych w Paryżu i w Brukseli.

„Dopóki osoby napływające z Bliskiego Wschodu do Europy nie będą odpowiednio weryfikowane, istnieje zagrożenie, że wśród relokowanych cudzoziemców mogą znaleźć się osoby związane z terroryzmem” – podkreśliło MSWiA. A dotąd stosownych gwarancji bezpieczeństwa nie ma.

Wiceminister przypomniał, że każda osoba wnioskująca o nadanie statusu uchodźcy musi przejść weryfikację pod względem bezpieczeństwa – zarówno w kraju pierwszej rejestracji, jak i przez służby państw członkowskich, które mają przyjąć relokowanego. Póki co nie ma skutecznych procedur umożliwiających takie działanie.

Źródło: wp.pl

MA

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=87031 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]