Targi Książki Katolickiej tradycyjnie bez Te Deum

Aktualizacja: 2016-04-10 4:33 pm

Mówimy często, że posoborowie nie szanuje tradycji. Mylimy się! Już ponad 10 lat ma tradycja niewpuszczania związanego z Bractwem Świętego Piusa X wydawnictwa Te Deum na Targi Książki Katolickiej. Dziś pod miejscem targów – Arkadami Kubickiego w Warszawie można było spotkać miłą rodzinę rozdającą katalogi Te Deum, do których dołączano ulotkę. Poniżej załączam jej awers i rewers.

Smutna to prawda, bowiem rzeczywiście na targach można było spotkać najrozmaitsze książki. Skądinąd zasłużone wydawnictwo LTW (wydawca m.in. wielkiego Sergiusza Piaseckiego i mnóstwa pozycyj dotyczących Kresów) miało wystawioną np. pozycję poświęconą przedwojennemu jasnowidzowi Stefanowi Ossowieckiemu. Jak widać, przeleciała ona przez łapki posoborowych cenzorów.

Na pocieszenie dodam, że książki Te Deum były jednak w minimalnym stopniu obecne na targach. Eksponowało je na swojem stoisku Wydawnictwo Capital, które ma w ofercie mnóstwo własnych i dobrych rzeczy. A między innemi nowość, zebrane teksty publicystyczne założyciela Teatru Nie Teraz pana Tomasza A. Źaka pt. “Komu służy kultura?”

Czy wydawcy posoborowi za rok wpuszczą na swoje targi naszych kolegów z Te Deum?

Krusejder

Za: Młot na posoborowie (10 kwietnia 2016)

 


 

Warszawa: Luteranie na Targach Wydawców Katolickich, Te Deum na ulicy

Na tegorocznych, 22. z kolei Targach Wydawców Katolickich (odbywały się one w Warszawie od 7 do 10 kwietnia) można było znaleźć naprawdę szeroką ofertę: prace amerykańskich pastorów i rabinów wydawane po polsku przez nominalnie katolickie oficyny, oferty pielgrzymek do Medziugorja i książki propagujące to miejsce rzekomych objawień, nigdy nie uznanych przez Kościół, a nawet stoisko luterańskiego wydawnictwa z Cieszyna… Swoje publikacje prezentowały też oficyny w ogóle nie zajmujące się tematyką religijną, zabrakło natomiast miejsca dla Wydawnictwa Tradycji Katolickiej „Te Deum”, któremu organizatorzy z zadziwiającą konsekwencją (datującą się jeszcze od 1999 r., kiedy to Te Deum zostało usunięte z V Targów Wydawców Książki Katolickiej) odmówili prawa udziału w tej imprezie. Odmowa nie zniechęciła jednak przedstawicieli wydawnictwa do zaprezentowania jego oferty tysiącom katolików, którzy odwiedzili targi.

W sobotę i niedzielę (9 i 10 kwietnia) grupa wiernych Tradycji wzięła udział w akcji rozdawania katalogów Te Deum oraz ulotek, w których pytano: „Dlaczego polscy katolicy nie mogą poznać nauczania największych papieży? Dlaczego utrudnia się dostęp do liturgii, która obowiązywała w Kościele przez wieki i która nigdy nie została zakazana, jak stwierdził Benedykt XVI? Dlaczego zabrania się głoszenia prawdy katolickiej na katolickich targach?”.

W ciągu dwóch dni na ulicy przed Arkadami Kubickiego (w dolnej części Zamku Królewskiego), gdzie odbywały się targi, rozdano ponad trzy tysiące katalogów wraz z ulotkami. Akcja spotkała się z poparciem wielu katolików, którzy po odwiedzeniu targów nie kryli oburzenia zawartością wielu stoisk wystawowych i decyzją organizatorów.

Za: Wiadomości Tradycji katolickiej (13 kwietnia 2016)

 


 

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86978 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]