Marian Kowalski zawiadamia prokuraturę: Rzepliński mógł popełnić przestępstwo

Aktualizacja: 2016-03-14 11:44 am

“Czas skończyć zabawę w ciuciubabkę i zagrać w otwarte karty” – pisze Marian Kowalski.

Lider Narodowców RP Marian Kowalski napisał do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry w związku z zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzeja Rzeplińskiego – donosi Polskaniepodlegla.pl

– Jako obywatel RP obserwuję z wielkim niepokojem działania, które podejmuje sędzia trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, pełniąc funkcję prezesa tego sądu. Szczególne znacznie ma to, że pan Rzepliński wbrew przepisom prawa uniemożliwia trzem sędziom TK pełnienie przez nich funkcji sędziów tego sądu oraz nie stosuje przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw – czytamy w liście lidera Narodowców RP do ministra sprawiedliwości.

“Czas skończyć zabawę w ciuciubabkę i zagrać w otwarte karty” – dodał Marian Kowalski na Facebooku.

Publikujemy cały lisy Mariana Kowalskiego:

Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny

ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa

ZAWIADOMIENIE O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA

Jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzeplińskiego polegającego na tym, że:

1. w okresie od grudnia do chwili obecnej uniemożliwia trzem sędziom Trybunału Konstytucyjnego podjęcie czynności sędziów Trybunału Konstytucyjnego pomimo tego, że zostali oni powołani przez Sejm i zaprzysiężeni przez Prezydenta RP, czym działa na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. o czyn z art. 231§1 kk w zw. z art. 231§2 kk;

2. w okresie od dnia 28 grudnia 2015 r. do chwili obecnej nie stosuje i podżega innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do niestosowania przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czym działa na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści osobistej, tj. o czyn z art. 18§2 kk w zw. art. 231§1 kk w zw. z art. 231§2 kk;

uzasadnienie

Jako obywatel RP obserwuję z wielkim niepokojem działania, które podejmuje sędzia trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, pełniąc funkcję prezesa tego sądu. Szczególne znacznie ma to, że pan Rzepliński wbrew przepisom prawa uniemożliwia trzem sędziom TK pełnienie przez nich funkcji sędziów tego sądu oraz nie stosuje przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Ustaw. Od grudnia do chwili obecnej sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji nie pełnią funkcji, a TK obraduje w składzie nieznanym ustawie tj. 12 sędziów. Od 28 grudnia 2015 r. pan Rzepliński, pełniąc funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie stosuj przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie. Jednocześnie pan Rzepliński organizując pracę TK podżega i nakłania innych sędziów Trybunału, aby przedmiotowej ustawy nie stosowali. W ostatnim czasie TK wydał wyrok uznając zmianę ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jako niezgodną z konstytucją. Wyrokowanie odbywało się z jawnym naruszeniem przepisów prawa, albowiem nie stosowano w orzekaniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie. Z doniesień medialnych wynika, że rzecznik prasowy Prezesa Rady Ministrów deklaruje, iż nie opublikuje wyroku w Dzienniku Ustaw, uznając że wyrok nie został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, właśnie z powodu orzekania nie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i nie w pełnym składzie Trybunału. Media donoszą również, że i Pan Prokurator ma stanowisko takie, że wyrok wydała grupa sędziów, a nie Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie.

Skoro prezes TK Andrzej Rzepliński narusza przepisy prawa nie dopuszczając do orzekania sędziów TK i jawnie lekceważąc przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie, naruszenie to jest ze szkodą dla interesu publicznego. Taki stan rzeczy jest niemożliwy do zaakceptowania w państwie prawa. Demoralizowane są postawy społeczne. Na najwyższych szczytach władzy trwa konflikt, a w sądzie konstytucyjnym szerzy się bezprawie. Przenosi się to na Polaków. Narasta konflikt społeczny wywołany takimi działaniami pana Andrzeja Rzeplińskiego.

Funkcjonariusz publiczny jakim jest sędzia (art. 115§13 pkt 3 kk)Trybunału Konstytucyjnego pan Andrzej Rzepliński ma obowiązek stosować przepisy prawa i nie jest to obowiązek pozbawiony sankcji. Zgodnie z art. 231§1 kk Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zgodnie z §2 art. 231 Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Moim zdaniem w toku postępowania należy ustalić czy pan Andrzej Rzepliński narusza przepisy prawa nie dopuszczając do orzekania trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy nie stosował przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217). Takie spostrzeżenia publicznie prezentuje Pan Prokurator oraz Prezes Rady Ministrów. Należy ustalić czy pan Andrzej Rzepliński namawiał innych sędziów TK do orzekania z pominięciem obowiązującej ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217). Należy ustalić czy działanie pana Andrzeja Rzeplińskiego jest dokonywane ze świadomością naruszenia przepisów prawa. Moim zdaniem nie będzie uwalniające od odpowiedzialności karnej powoływanie się na „odmienną wykładnię” przepisów prawa czy orzekanie na podstawie samej Konstytucji. Gdyby tak uznać każdy sędzia powołując się na tą okoliczność byłby wolny od odpowiedzialności karnej z art. 231§1 kk i mógłby dopuścić się dowolnego bezprawia, określając go odmienną wykładnią przepisów prawa.

Z medialnych wystąpień pana Rzeplińskiego, doniesień prasowych o konsultowaniu się z politykami opozycyjnej partii Platforma Obywatelska wynika, że podejmowanie przez pana Rzeplińskiego działania mogą zmierzać do osiągnięcie osobistej sławy, popularności w konflikcie z rządzącą partią Prawo i Sprawiedliwość i jej liderem Jarosławem Kaczyńskim. Wskazuję na te okoliczności, albowiem w razie ich ustalenia możemy mieć do czynienia z kwalifikowanym typem czynu zabronionego, opisanego w §2 art. 231 kk. Jest tak, bowiem przez pojęcie korzyści osobistej należy rozumieć wszystko to, co traktowane jest jako korzystne i zaspokajające pewną potrzebę przyjmującego ją, ale niedające się wprost przeliczyć na pieniądze.

W zarzucie dotyczącym nakłaniania innych sędziów do orzekania z pominięciem przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2217) pomimo tego, że przepis tej ustawy weszły w życie istotne jest to, że w takim przypadku działania pana Rzeplińskiego zmierzały do osiągnięcie korzyści osobistej. Pan Rzepliński prezentował taki pogląd, a nakłaniając innych do niego, działał w celu osobistej korzyści polegającej na uznaniu jego racji przez inne osoby będące sędziami Trybunału Konstytucyjnego.

Z uwagi na ciążący na mnie społeczny obowiązek wynikający z art. 304§1 kpk, składam niniejsze pismo, dążąc do dbania o praworządność i elementarne stosowanie prawa w Polsce.

Marian Kowalski

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=86451 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]