“La Croix” chce kościelnej rehabilitacji masonów. Z powodu Roku Miłosierdzia

Aktualizacja: 2016-02-2 10:15 am

Francuski dziennik „La Croix” domaga się zniesienia ekskomuniki nałożonej na osoby należące do masonerii. Od momentu powstania tej antykościelnej organizacji papieże wydali ponad 200 antymasońskich dokumentów. Idzie nowe?

W artykule zatytułowanym „Relacje między masonami i Kościołem ewoluują” gazeta “La Croix” twierdzi, że „Katolicy nie są dobrze poinformowani o toczącej się od stuleci kłótni jaka istnieje między Kościołem i masonami”.

Autor artykułu pisze, że „w zależności od epoki, rywalizacja przybierała różną siłę – Kościół rzymski krytykował masonerię, a ona Kościół. Dawna ekskomunika wygasła w 1983, ale w tym samym czasie nastąpiło inne potępienie, sformułowane przez kardynała Ratzingera, ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Potwierdza ono, że wierzący, którzy zapiszą się do masonerii, są w stanie grzechu ciężkiego i nie mogą przystępować do komunii świętej”. Z relacji dziennika wynika, że sytuacja ta dotyka „szczególnie boleśnie tych masonów, którzy potwierdzają swoją wiarę katolicką”.

Zdaniem “La Croix”, „potępienie to było zrozumiałe” w czasach, w których masoneria kierowała polityką wrogą wobec Kościoła we Francji i we Włoszech. Gazeta twierdzi też, że „w tamtej epoce Kościół katolicki nie był bez winy, bo włączył się w przewrócenie do władzy monarchii” (sic!).

„Czy w obecnym kontekście, debata nie byłaby bardziej korzystna niż potępienie? Jak takiego apelu nie wpisać w ogłoszony Rok Miłosierdzia?” – zadaje pytania “La Croix”. Dziennik przywołuje słowa papieża Franciszka ogłaszającego rozpoczęcie Roku Świętego: „By wszyscy wierzący, bliscy wiary lub dalecy od niej, mogli doznać ulgi miłosierdzia jako znaku Królestw a Bożego obecnego już między nami”.

Gazeta pyta więc: „Skoro trwa Rok Miłosierdzia, dlaczego nie odrzucić definitywnie tego oskarżenia o grzech ciężki?”.

FLC

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=85552 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]