Aktualizacja strony została wstrzymana

Sędzia amerykański zezwolił na postawienie Watykanu przed sądem

Sędzia federalny stanu Kentucky zdecydował o możliwości dochodzenia reparacji pieniężnych od Watykanu za skandale seksualne księży. Sędzia John Heyburn zezwolił trzem mężczyznom, ofiarom molestowania seksualnego, na rozpoczęcie zbierania dokumentów celem postawienia przedstawicielom Watykanu zarzutów o zaniedbanie w nadzorze nad podległymi im duchownymi. Decyzja sędziego umożliwia składanie wniosków do Watykanu z żądaniami udostępnienia dokumentów oraz wzywanie przedstawicieli Watykanu na świadków.

Sędzia Heyburn twierdzi, że w czasie gdy osoby dopuszczające się molestowania seksualnego podlegały biskupom amerykańskim, biskupi działali jako agenci bądź pracownicy Stolicy Apostolskiej. Decyzja może być zmieniona – twierdzi sędzia – jeśli Stolica Apostoska będzie w stanie wykazać, że amerykańscy biskupi nie byli pracownikami Watykanu.

Decyzja sędziego stanu Kentucky jest w systemie amerykańskiego sądownictwa przełomowa i po raz pierwszy umożliwia zaskarżenie Watykanu jako jedynego pozwanego. W przeszłości prawnicy kościelni w sposób skuteczny uniemożliwiali pozywanie Stolicy Apostolskiej, która chroniona jest immunitetem. Sędzia Heyburn uznał jednak, że biskupi amerykańscy są pracownikami Watykanu i jako tacy mogą odpowiadać w ramach obowiązującego prawa amerykańskiego, zezwalającego na pozywanie pracowników obcych państw.
Wobec tej decyzji, spodziewane jest wniesienie odwołania przez prawników kościelnych.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów redakcyjnych

Skip to content