Sędzia amerykański zezwolił na postawienie Watykanu przed sądem

Aktualizacja: 2007-01-11 12:00 am

Sędzia federalny stanu Kentucky zdecydował o możliwości dochodzenia reparacji pieniężnych od Watykanu za skandale seksualne księży. Sędzia John Heyburn zezwolił trzem mężczyznom, ofiarom molestowania seksualnego, na rozpoczęcie zbierania dokumentów celem postawienia przedstawicielom Watykanu zarzutów o zaniedbanie w nadzorze nad podległymi im duchownymi. Decyzja sędziego umożliwia składanie wniosków do Watykanu z żądaniami udostępnienia dokumentów oraz wzywanie przedstawicieli Watykanu na świadków.

Sędzia Heyburn twierdzi, że w czasie gdy osoby dopuszczające się molestowania seksualnego podlegały biskupom amerykańskim, biskupi działali jako agenci bądź pracownicy Stolicy Apostolskiej. Decyzja może być zmieniona – twierdzi sędzia – jeśli Stolica Apostoska będzie w stanie wykazać, że amerykańscy biskupi nie byli pracownikami Watykanu.

Decyzja sędziego stanu Kentucky jest w systemie amerykańskiego sądownictwa przełomowa i po raz pierwszy umożliwia zaskarżenie Watykanu jako jedynego pozwanego. W przeszłości prawnicy kościelni w sposób skuteczny uniemożliwiali pozywanie Stolicy Apostolskiej, która chroniona jest immunitetem. Sędzia Heyburn uznał jednak, że biskupi amerykańscy są pracownikami Watykanu i jako tacy mogą odpowiadać w ramach obowiązującego prawa amerykańskiego, zezwalającego na pozywanie pracowników obcych państw.
Wobec tej decyzji, spodziewane jest wniesienie odwołania przez prawników kościelnych.

ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów redakcyjnych
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=841 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]