Imigranci nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych

Aktualizacja: 2015-10-29 9:15 pm

Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia oszacowała, że aż 81% imigrantów, którzy w ostatnim czasie złożyli wnioski o azyl w kraju nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych.

Cztery piąte potencjalnych azylantów nie ma w ocenie niemieckich urzędników żadnych “formalnych kwalifikacji” – zauważa tygodnik “Junge Freiheit”. Wśród pozostałych jedynie 8% posiada wyszktałcenie na poziomie wykształcenia średniego. Federalna Służba zatrudnienia sporządziła już raport “Uchodźcy w Niemczech: Branie odpowiedzialności – określanie szans”. Jej urzędnicy szacują, że to nie koniec potoku nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz że liczba ta może jeszcze przed końcem roku osiągnąć nawet 1,5 miliona osób. Według Służby namniej 400 tys. z nich stanie się beneficjantami świadczeń socjalnych.

jungefreiheit.de/kresy.pl

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=84003 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]