Imigranci nie mają żadnych kwalifikacji zawodowych

Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia oszacowała, że aż 81% imigrantów, którzy w ostatnim czasie złożyli wnioski o azyl w kraju nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych.

Cztery piąte potencjalnych azylantów nie ma w ocenie niemieckich urzędników żadnych „formalnych kwalifikacji” – zauważa tygodnik „Junge Freiheit”. Wśród pozostałych jedynie 8% posiada wyszktałcenie na poziomie wykształcenia średniego. Federalna Służba zatrudnienia sporządziła już raport „Uchodźcy w Niemczech: Branie odpowiedzialności – określanie szans”. Jej urzędnicy szacują, że to nie koniec potoku nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz że liczba ta może jeszcze przed końcem roku osiągnąć nawet 1,5 miliona osób. Według Służby namniej 400 tys. z nich stanie się beneficjantami świadczeń socjalnych.

jungefreiheit.de/kresy.pl

Za: Kresy.pl (29 października 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,europa-zachodnia?zobacz/imigranci-nie-maja-zadnych-kwalifikacji-zawodowych&utm_source=feedly&utm_campaign=rss#

Skip to content