Norwegia: Budowa nowej, posoborowej, ohydnej katedry

Norwegia: więcej wiernych i nowa katedra

Kamień węgielny pod budowę nowej katedry został dziś położony w norweskiej miejscowości Trondheim. Dotychczasowy kościół z 1973 r. nie był już w stanie pomieścić wszystkich wiernych, wymagał też gruntownego remontu. Stąd decyzja o budowie nowej świątyni, która ma powstać do jesieni 2016 r. Będzie ona pod wezwaniem św. Olafa, głównego patrona tego skandynawskiego kraju. Jest on zresztą pochowany w luterańskiej katedrze właśnie w tym mieście i jest celem wielu pielgrzymek.

W ostatniej dekadzie liczba katolików w Norwegii potroiła się. W Trondheim mieszka co jedenasty katolik ze wspólnoty liczącej obecnie w całym kraju 113 tys. osób. Migranci ekonomiczni i uchodźcy stanowią 90 proc. wiernych. Stawia to przed tamtejszym Kościołem nowe wyzwania, związane z zapewnieniem im nie tylko świątyń i kaplic, ale też duszpasterstwa w ich ojczystych językach, o co prosili np. Polacy.

bz/ rv

Za: Radio Watykańskie (29/10/2015)

KOMENTARZ BIBUŁY (29/10/2015): Historyczne miasto Trondheim może poszczycić się pięknym kościołem z XI wieku. Od XII do połowy XVI wieku kościół ten był katedrą katolickiej diecezji, lecz po rozpętaniu się burzy diabelskiego protestantyzmu i urządzonych antykatolickich pogromach, katedra została przywłaszczona przez protestanckie sekty. Dziś jest siedzibą luterańskiego „kościoła”.

Tak więc zamiast domagać się sprawiedliwości i żądać zwrotu katolickiej katedry od protestanckich złodziei, władze Kościoła stawiają nowy budynek. Niestety, po posoborowych architektach i decydentach nie można spodziewać się niczego pięknego, tak więc projekt przewiduje suchą, betonową, pozbawioną katolickiej duszy konstrukcję.

Poniżej, dwie fotografie: jedna przedstawia projekt nowej katedry, a druga – obecną. Pytanie za 100 punktów dla spostrzegawczych: która jest która?

(Photo sources: wikipedia, http://trondheim.katolsk.no)

 


 

Sto narodowości, wspólnota kilkanaście razy większa niż 40 lat temu. Katolicy w Norwegii potrzebują większej katedry

Stara katedra św. Olafa w Trondheim okazała się zbyt ciasna dla szybko rozwijającej się tam społeczności katolickiej. Kiedy budowano ją w 1973 r.wspólnota katolicka w tym trzecim co do wielkości mieście Norwegii liczyła 500 osób, a dziś ponad 6 tys. Miesiąc temu rozpoczęto budowę nowej katedry, z której korzystać będzie wspólnota katolicka składająca się ze stu narodowości, w tym w połowie z Polaków.

Sto narodowości, wspólnota kilkanaście razy większa niż 40 lat temu. Katolicy w Norwegii potrzebują większej katedry

Tak, tak, nie mylą się Państwo, tak wygląda katedra świętego Olafa w Trondheim

Jesienią br. – przy aktywnym wsparciu miejscowego magistratu – rozpoczęto budowę nowej katedry, która zostanie otwarta wiosną 2017 r. Burmistrz Trondheim Rita Otterik z Partii Pracy przyznała, że nowa katedra będzie „symbolem integracji” dla miejscowej wspólnoty katolickiej, licząc3j 180 tys. osób, składającej się z niemal stu narodowości, wśród których najwięcej jest Polaków. Rdzenni Norwegowie znajdują się na drugim miejscu, wśród katolików w Trondheim jest ich 24 %. Swój boom Trondheim zawdzięcza szybko rozwijającemu się w tej okolicy przemysłowi petrochemicznemu.

W nowej katedrze, która podobnie jak dawna nosić będzie imię św. Olafa, pierwszego króla Norwegii, który przyniósł tu chrześcijaństwo, sprawowane będą msze w 8 językach, a samych miejsc siedzących będzie ponad 500. Jej na wskroś nowoczesna architektura nawiązuje do pierwszych świątyń romańskich, a czasów chrystianizacji kraju.

Nowa katedra św. Olafa znajduje się o kilkaset metrów od katedry luterańskiej Nidaros. Jest to przepiękny gotycki kościół, z czasów przedreformacyjnych, kiedy Norwegia była krajem katolickim. „Ta bliskość obu katedr ma znaczenie nie tylko geograficzne, ale symbolizuje dobre relacje katolicko-luterańskie, które zapanowały w Norwegii jednak dopiero po pielgrzymce Jana Pawła II z 1989 r. Wcześniej, od czasów reformacji były bardzo napięte” – wyjaśnia ks. Mogstad, proboszcz katedry luterańskiej.

Budowa nowej katedry kosztować będzie 11 mln. euro, z czego jedną trzecią ofiarowały władze miasta, jedną trzecią niemiecka fundacja Bonifiatiuswerk a resztę miejscowi katolicy.

W ostatnim dziesięcioleciu liczba katolików w Norwegii potroiła się z 42 do 110 tys. – informuje biskup Oslo Bernt Ivar Eidsvig. Co piąty z nich regularnie uczęszcza na Msze św. Z tego powodu wiele świątyń zostało na nowo otwartych. Bp Eidsvig zwrócił uwagę, że katolicy stanowiąc 4 proc. mieszkańców Norwegii choć są małą wspólnotą, to znacząco wyróżniają się w społeczeństwie: działają liczne szkoły katolickie i klasztory. „Kościół katolicki pełni ważną rolę w integracji migrantów z norweskim społeczeństwem” – podkreślił.

Migranci i uciekinierzy stanowią 90 proc. wiernych. „Nie należą oni do najlepiej zarabiających, wielu z nich żyje ze wsparcia pomocy socjalnej” – zaznaczył biskup Oslo. Zwrócił także uwagę, że prawdopodobnie w Norwegii jest dwukrotnie więcej katolików niż tych zarejestrowanych. „Ich nazwisk i adresów nie znamy. Ale największym problemem jest brak księży i zbyt mało pieniędzy” – powiedział.

„Taka sytuacja stawia władze Kościoła przed wielkimi wyzwaniami. W każdej parafii stworzyliśmy różnoraką ofertę duszpasterską, aby wyjść na przeciw oczekiwaniom migrantów pochodzących z różnych krajów i kultur. Na przykład katolicy, którzy pochodzą z Polski życzą sobie Mszy św. po polsku. I tak jest w prawie każdej parafii. Z podobnymi oczekiwaniami występują inne grupy” – powiedział bp Eidsvig.

Za najważniejsze zadania przed jakim stoi biskup uznał: zapewnienie migrantom przestrzeni do modlitwy, opieki duszpasterskiej i koniecznych materialnych środków do jej prowadzenia.

Biskup Oslo uważa, że w najbliższych latach utrzyma się dynamiczny wzrost Kościoła katolickiego w Norwegii. „Patrząc czysto statystycznie będziemy dalej się rozwijać, jeśli utrzyma się ekonomiczny wzrost w Norwegii, która będzie potrzebować nowych pracowników z takich krajów jak choćby Polska czy Litwa. Wtedy w najbliższych pięciu latach będziemy otwierać kolejne kościoły, z których niektóre są odkupywane od Kościoła luterańskiego. Mamy relatywnie dużo powołań kapłańskich. Każdego roku wyświęcamy dwóch, trzech nowych księży” – poinformował.

Religia w Norwegii zdominowana jest przez luteranizm. Około 75% populacji należy do luterańskiego Kościoła Norweskiego, który do niedawna korzystał z przywilejów oficjalnej religii państwowej. Frekwencja w świątyniach protestanckich wynosi 10%, w katolickich jest znacznie wyższa. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 10% ludności, a 16% ludności nie należy do żadnej wspólnoty religijnej. Największymi mniejszościami religijnymi w Norwegii są: katolicy, muzułmanie i zielonoświątkowcy.

KAI, kra

Za: PoloniaChristiana – pch24.pl (2015-12-28)

 


 

Skip to content