Kolońskie radio katedralne odrzuca naukę Kościoła w sprawie istnienia duchów nieczystych?

Aktualizacja: 2015-10-1 11:40 am

Internetowy portal kolońskiego radia katedralnego opublikował artykuł, w którym nazywa wypędzanie demonów przez Chrystusa mianem „bardzo niejasnej praktyki”. W tekście czytamy o „dziwnych opowiadaniach”, a demony tłumaczy się jako „wewnętrzną presję” i choroby.

„Kto słyszy dziś o demonach, musi pomyśleć o czymś budzącym grozę, na przykład o horrorach. Biblia opowiada, że Jezus uwalniał ludzi od demonów. Co kryje się za tymi dziwnymi opowiadaniami?” – zaczyna się artykuł opublikowany na łamach katolickiego radia diecezji kolońskiej, którą kieruje abp Rainer Maria kard. Woelki.

Anonimowy autor tekstu informuje następnie, że Biblia nie mówi dosłownie o „demonach”, ale o „nieczystych duchach”. Czym te duchy są, tego jednak katolickie radio nie wie i ostatecznie nie rozstrzyga. W artykule przytacza się opinię biblisty Guntera Fleischera, według którego ludzie opętani przez nieczyste duchy doświadczali „bycia pod przymusem”, wpływu „czegoś innego” na ich życie. Zdaniem biblisty nie chodzi tu jednak „o mity ani opowiadania z dawnych czasów”, bo z podobnym „fenomenem” mamy do czynienia także dzisiaj. Człowiek, z którego Jezus wypędzał duchy nieczyste, mógł być na przykład „epileptykiem, który ma akurat atak, który już się nie kontroluje, nic już nie robi, doświadcza się jako kierowanego przez coś obcego”.

„Ludzie, którzy cierpią z powodu zniewalających przymusów, żyją także dzisiaj. To właśnie to, o czym mówi Biblia, gdy opowiada o demonach lub nieczystych duchach. Chodzi tu o fenomen, który nie jest do końca wyjaśnialny; tajemnicę, której rzeczywistość jest jednak doświadczalna jako ciążąca siła” – czytamy dalej.

Radio przytacza następnie opinię Fleischera, według którego przesłaniem Ewangelii jest wskazanie, że to Bóg ma ostatnie słowo, a nie „jakiś demon czy jakaś inna siła, na którą nie mamy wpływu”.

Źródło: domradio.de

Pach

[Foto:] Jacob de Backer (circa 1540/1545-1591/1600) [Public domain], via Wikimedia Commons

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=83581 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]