Niemieccy biskupi publikują apologię małżeństw gejowskich

Aktualizacja: 2015-09-19 8:15 pm

Czy niemieccy biskupi coraz mocniej skręcają w kierunku schizmy?

Ostatnio na należącej do Konferencji Episkopatu Niemiec stronie internetowej pojawił się tekst studenta teologii, niejakiego Simona Linde, stanowiący de facto apologię małżeństw gejowskich.

W swoim eseju, zatytułowanym “Liczy się miłość” (sic!) pisze, że skoro zmienia się klimat społeczny w Niemczech, osoby domagające się prawa do małżeństwa dla par jednopłciowych nie muszą się już nikomu tłumaczyć – tłumaczyć się natomiast powinni jego przeciwnicy. Dalej pyta o to, kto dał Kościołowi prawo do piętnowania homoseksualistów jako grzeszników, a także krytykuje biskupa Passau, ks. Stefana Ostera, za obronę tradycyjnego modelu rodziny, którą to postawę nazywa skandalem.  

I dalej w tym samym duchu.

Publikując ten esej na swojej oficjalnej stronie internetowej niemieccy biskupi upoważniają do wyciągnięcia wniosku, że zgadzają się z zawartymi tam tezami – stojącymi przecież w jaskrawej sprzeczności z nauczaniem kościoła. Nieostrożność, czy może jawna ideowa deklaracja – jakże wymowna w kontekście zbliżającego się synodu na temat rodziny?

(MM)

Za: https://www.lifesitenews.com

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=83429 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]