Niemieccy biskupi publikują apologię małżeństw gejowskich

Czy niemieccy biskupi coraz mocniej skręcają w kierunku schizmy?

Ostatnio na należącej do Konferencji Episkopatu Niemiec stronie internetowej pojawił się tekst studenta teologii, niejakiego Simona Linde, stanowiący de facto apologię małżeństw gejowskich.

W swoim eseju, zatytułowanym „Liczy się miłość” (sic!) pisze, że skoro zmienia się klimat społeczny w Niemczech, osoby domagające się prawa do małżeństwa dla par jednopłciowych nie muszą się już nikomu tłumaczyć – tłumaczyć się natomiast powinni jego przeciwnicy. Dalej pyta o to, kto dał Kościołowi prawo do piętnowania homoseksualistów jako grzeszników, a także krytykuje biskupa Passau, ks. Stefana Ostera, za obronę tradycyjnego modelu rodziny, którą to postawę nazywa skandalem.  

I dalej w tym samym duchu.

Publikując ten esej na swojej oficjalnej stronie internetowej niemieccy biskupi upoważniają do wyciągnięcia wniosku, że zgadzają się z zawartymi tam tezami – stojącymi przecież w jaskrawej sprzeczności z nauczaniem kościoła. Nieostrożność, czy może jawna ideowa deklaracja – jakże wymowna w kontekście zbliżającego się synodu na temat rodziny?

(MM)

Za: https://www.lifesitenews.com

Za: Myśl konserwatywna (18 września 2015) | http://myslkonserwatywna.pl/niemieccy-biskupi-publikuja-apologie-malzenstw-gejowskich/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content