Trzy ważne pozycje książkowe, które obnażają prawdziwe cele islamu i jego zawartość

Przewidując od wielu lat wprowadzenie w czyn planowanych od dawna przez globalistów działań, Wydawnictwo ANTYK demaskowało w kolejnych książkach islam, jako system religijny wymierzony przeciwko prawdzie o Bogu i Jego stworzeniu, przeciwko Prawdzie i rozumowi. Niestety, gdy był na to czas „autorytety” milczały lub spały (zgodnie z tym, cona ten temat ostatnio powiedział Abp Hozer).

Polecamy Państwu trzy pozycje, które obnażają prawdziwe cele islamu i jego zawartość:

Abd Oul-Masih Al Ghalwiry
Geneza islamu i osoba Mahometa. Cz. 1 i Cz. 2

Jest to zakazana w dobie pseudoekumenizmu książka katolickiego duchownego, który musiał ją napisać pod pseudonimem: Abd Oul-Masih Al Ghalwir

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016483-23010001__PZTA_2.html

Praca nad tą książką trwała kilka lat. O istnieniu tej książki dowiedzieliśmy się od ks. prof. Michała Poradowskiego. Nie mogliśmy jednak nigdzie natrafić na żaden egzemplarz oryginału, napisanego przez francuskiego katolickiego duchownego,. Zniknięcie, ukrywanie tego ważnego dzieła wiąże się z jego wymową, która stoi w jawnej sprzeczności z postulatami wszechogłupiajacego Zachód pseudoekumenizmu. Co więcej – nakład tej książki był po Soborze Watykańskim II… niszczony przez „katolickie” instytucje.

Na szczęście odnaleźliśmy ślad istnienia ocalałego oryginału w języku francuskim w jednym z krajów arabskich, do którego zostały ewakuowane zbiory biblioteczne z Bejrutu, po tym jak „międzynarodówka miłująca pokój” postanowiła, pod różnego rodzaju pozorami, dokonać masakry chrześcijan w Libanie. Biblioteka, posiadająca 1 egz. tego dzieła, prawdopodobnie sama nie zdawała sobie sprawy z wagi i wymowy „białego kruka”. Plany operacji, związanej z niebezpiecznym kopiowaniem w kraju arabskim oryginału książki, przerwała na szczęście wiadomość o tym, że inny (prawdopodobnie drugi i ostatni) egzemplarz książki znajduje się w jednym z krajow europejskich. Udostępniono nam go tylko na moment i to dzięki fortelowi, którego nie powstydziłby się Zagłoba. Oto co o książce pisze ks. prof Michał Poradowski:

Odrębną religię dla Arabów przypisuje się zwykle Mahometowi (570-632), jednakże ostatnie studia wykazują, że /…/ religia muzułmańska jest tylko wariantem judaizmu dostosowanego do kultury i zwyczajów Arabów.

Przypuszczać też można, że w ten sposób żydzi chcieli nie dopuścić do nawrócenia się Arabów na wiarę chrześcijańską, a jednocześnie zbliżyć ich do siebie, gdyż przez cala swa historie zawsze musieli współżyć z Arabami

Podejrzenia co do tego są bardzo dawne, ale dopiero w ostatnich latach ukazało się wiele poważnych studiów na ten temat. Niestety po Soborze Watykańskim Drugim wiele najważniejszych i najpoważniejszych studiów nad islamem brutalnie i systematycznie zwalcza się aż do dziś. I tak na przykład, wspaniale dzieło osiemsetstronicowe pewnego mnicha, który je opracował i wydal drukiem pod pseudonimem Abd Oul-Masih Al-Ghalawiry, L’eclosion de l’Islam et la personne de Mohammed, dwa tomy, zostało w całości spalone z rozkazu przełożonych zgromadzenia i zachowało się tylko kilka egzemplarzy. A druga praca tegoż autora, ale wydana po kryjomu i pod innym pseudonimem, a mianowicie: Sadeo Khairouddin, Les Miracles, także została spalona z rozkazu przełożonych zakonnych (co za wstyd dla Kościoła), ale autor uratował rękopisy i zdołał je wydać ponownie. Oba te dzieła wystarczają, aby położyć kres mitowi jakoby Mahomet miewał objawienia.

Koran jest mieszanka róznych starych tradycji religijnych Wschodu i Starego Testamentu, a wiec judaizmu i mozaizmu, a dostosowana do mentalności i życzeń Arabów i tak zredagowany, aby jednocześnie usposobić Arabów przeciwko wierze chrześcijańskiej, czyli jest to „odtrutka” na Chrześcijaństwo.

Prof. Michał Poradowski o skazanej na zniszczenie książce, którą z ocalałego egzemplarza francuskiego przetłumaczyliśmy i oddajemy do rąk P. T. Czytelników

 

 


 

Mertensacker Adelgunde, Islam od „a” do „z”. Mały leksykon. (Islam od A do Z)

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016412-23010001__PZTA_2.html

Mały leksykon, tłumaczony z języka niemieckiego, zawiera najważniejsze terminy i pojęcia związane z islamem. Przede wszystkim różnice pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Wiele haseł ukazuje w jaki sposób islam jest wrogo nastawiony wobec katolicyzmu i dlaczego dialog „ekumeniczny” jest ślepą uliczką.

 


 

Alcader Jean, Prawdziwe oblicze islamu

http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016371-23010001__PZTA_2.html

To wyjątkowa i od dawna oczekiwana pozycja na rynku wydawniczym w Polsce, ukazuje bowiem dzisiejsze zagadnienia związane z islamem. Czy islam jest tolerancyjny? Czy jeżeli na naganę zasługuje ślepy, nienawistny, skory do przemocy islamizm, taką samą ocenę należy wystawić całemu islamowi? Czy nie ma tylu „islamów”, ile jest interpretacji Koranu? A w związku z tym czy dżihad, islamski fanatyzm, a wreszcie islamski terroryzm, nie są po prostu pochodnymi jakichś szczególnych, najbardziej skrajnych interpretacji? Niniejsza książka udziela na ten temat bardzo jednoznacznych odpowiedzi. Zawarta w niej analiza islamu, począwszy od jego genezy i założeń ideowych, a na aspektach społeczno-politycznych i psychologicznych kończąc, pozwala zrozumieć tło współczesnych dramatycznych wydarzeń, mających związek z tą religią, dzięki czemu takie rzeczy, jak wojna w Iraku, kwestia palestyńska czy talibscy „kamikaze” przestaną stanowić dla czytelnika zagadkę. Akcentujący swe arabsko-muzułmańskie korzenie autor książki, który uzyskał państwowy licencjat z teologii, cały ten krąg zagadnień ukazuje w nowym świetle, a zarazem w sposób pogłębiony i usystematyzowany. Długoletnie związki z krajami muzułmańskimi umożliwiły mu wzbogacenie analiz o przykłady z życia, zaś dzięki znajomości arabskiego orientuje się on w językowych niuansach, co jest szczególnie cenne dla prawidłowego odczytania islamskiej doktryny.

Książka, którą oddajemy do rąk czytelników, bez wątpienia odpowie na oczekiwania zwłaszcza tych spośród nich, którzy istotnie chcieliby poznać „prawdziwe oblicze islamu”.

Serdecznie Państwu polecam te książki

Marcin Dybowski

Wydawnictwo ANTYK

 

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: materiałów nadesłanych

Skip to content