Rosja składa nowy wniosek w ONZ. Chce poszerzenia swoich granic w Arktyce

Rosja oficjalnie złożyła w ONZ nowy wniosek ws. poszerzenia tzw. arktycznego szelfu kontynentalnego, poprzez włączenie do niego podwodny grzbiet Łomonosowa i kilku innych części dna Oceanu Arktycznego.

Poza Rosją, pretensje względem części Arktyki zgłaszają również : Dania, Norwegia, Kanada i USA. Moskwa argumentuje, że nowy wniosek jest korzystny dla dwóch pierwszych krajów.

Według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morskim z 1982 roku, państwa morskie mają prawo do tworzenia wyłącznej strefy ekonomiczną w odległości 200 mil od linii brzegowej. W przypadku kontynuacji szelfu poza ten obręb kraj ma prawo rozszerzyć swoje granice do 350 mil. Co ważne, na tym obszarze państwo posiada kontrolę nad zasobami naturalnymi.

Według szacunków geologicznych, pod dnem Oceanu Arktycznego ma znajdować się 30% niezbadanych globalnych zasobów gazu ziemnego i 15% pokładów ropy.

Rosja  od 2001 roku chce uzasadnić swoje pretensje względem Grzbietu Łomonosowa, zaś od 2004 roku – także część dna Morza Ochockiego o powierzchni 52 tys. km kwadratowych. W sprawie każdego z nich prowadzone były odrębne działania.

Tass.ru / Kresy.pl

Za: Kresy.pl (04 sierpnia 2015) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,gospodarka?zobacz/rosja-sklada-wniosek-w-onz-chce-poszerzenia-swoich-granic-w-arktyce

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content