Francja: Dramatyczny spadek liczby wyświęcanych księży

„Nigdy w historii nie było we Francji tak niskiej liczby wyświęcanych księży” – pisze francuski dziennik Le Figaro. Konferencja Biskupów Francuskich oznajmiła, że w 2015 roku wyświęconych zostanie 68 księży diecezjalnych, aż o 14 mniej niż w poprzednim roku. Wraz z 52 święceniami kapłańskimi w zakonach, we Francji przybędzie razem 120 nowych księży, o 20 mniej niż rok wcześniej. Do święceń w przyszłym roku przygotowuje się 87 seminarzystów diecezjalnych.

Liczba księży (diecezjanych i zakonnych) we Francji spadła w ciągu ostatnich 20 lat niemal o połowę, z 29 tysięcy do około 15 tysięcy, a spadek ten pogłębia się z roku na rok. Oblicza się, że w 2020 roku, czyli zaledwie za pięć lat, liczba księży spadnie o kolejne 60% i wyniesie zaledwie 6 tysięcy.

Katastrofalne wskaźniki wynikają z wielu czynników, w tym z pogłębiającego się zeświecczenia społeczeństwa francuskiego. Jeśli w 1952 roku niedzielną Msze św. wysłuchiwało 27% katolików, to w 2010 roku uczestniczyło we Mszy 4,5 % wiernych. Rośnie też średnia wieku księży i dzisiaj aż 7 tysięcy ma powyżej 75 lat. Jeden z biskupów francuskich przyznał, że „w tym roku wyświęciłem jednego księdza, a pochowałem 12.” Wielu z diecezjalnych biskupów nie wyświęciło od lat ani jednego księdza.

Dla porównania, w Polsce w 2015 roku roku wyświęcono 329 księży. I jakkolwiek jest to pięciokrotnie większa liczba niż we Francji (porównując liczbę mieszkańców), to i w Polsce notuje się stałą tendencję spadkową. Np. w roku 2003 przygotowywało się do kapłaństwa 6,4 tysiąca kleryków, a w 8 lat później było już ich dokładnie o połowę mniej.

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: Figaro, DICI no. 318, 10/07/15 | http://www.dici.org/en/news/france-drop-in-the-number-of-ordinations-this-year/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content