Kard. Kasper znalazł polskich sojuszników – redakcję „Tygodnika Powszechnego”

Aktualizacja: 2015-07-9 11:59 am

Prawda objawienia nie jest sztywnym systemem wyrytym na kamiennych tablicach, lecz listem miłosnym żywego Boga, wypisanym w ludzkich sercach – pisze na łamach „Tygodnika Powszechnego” niemiecki kardynał Walter Kasper, jeden z głównych twórców okołosynodalnego zamieszania.

Kościół niemiecki od dawna poszukiwał w Polsce wsparcia w swych dążeniach do rozmiękczenia Chrystusowego nauczania na temat nierozerwalności małżeństwa. Biskupi zza Odry mieli sondować polskich hierarchów, którzy jednak odmówili sprzeniewierzenia się nauczaniu Kościoła – przypomnijmy, że na Synodzie przeciwko propozycjom kardynała Kaspera wystąpił zdecydowanie arcybiskup Stanisław Gądecki, a już po watykańskim zgromadzeniu biskupów w mocnych słowach wypowiedział się arcybiskup Henryk Hoser, mówiąc o zdradzie nauczania Jana Pawła II.

Skoro próby przekonania polskich hierarchów do niemieckich pomysłów spłonęły na panewce, trzeba było nad Wisłą poszukać wpływowych środowisk kojarzonych przez niektórych z Kościołem. Czyż jest w Polsce lepsze miejsce do wygłaszania tez kardynała Kaspera, niż „katolickie pismo społeczno-kulturalne” – „Tygodnik Powszechny”? Periodyk ów już na okładce reklamuje obszerny tekst autorstwa niemieckiego duchownego, anonsując go „upominaniem się o rozwodników w Kościele”.

Tezy kardynała Kaspera przedstawione na łamach „TP” nie są nowe – sprowadzają się do powtórzenia pomysłów sprzed półtora roku, kiedy to podczas konsystorza wygłosił słynny już referat, w którym domagał się zmian w podejściu duszpasterskim do rozwodników żyjących w nowych związkach. W tekście opublikowanym w krakowskim tygodniku hierarcha odpowiada także na polemikę jaką podjęli z nim wierni nauczaniu Pana Jezusa kardynałowie (w tym między innymi kardynał Burke) w książce zatytułowanej „Pozostać w prawdzie Chrystusa”. – Napomnienie, by trwać w prawdzie Chrystusa, zawiera drugie – by trwać w miłości Chrystusa (J 15,9). Chodzi o to, by czynić prawdę w miłości (Ef 4,15) – pisze niemiecki duchowny, podsumowując swoje powtórzone w tekście stanowisko.

Co ważne, redakcja „Tygodnika” informuje, że to samemu kardynałowi Kasperowi zależało na tym, by także polski czytelnik mógł się zapoznać z jego odpowiedzią na krytykę. Tekst kardynała został pierwotnie wydrukowany w lipcowym numerze periodyku „Stimmen der Zeit” i na włoskim portalu „E anche il papa rema”. Oba te media można nazwać bratnimi dla „TP” – niemiecki „Stimmen” wyznaje linię skrajnie ekumeniczną, promował również teologię Karla Rahnera. Włoski portal natomiast opowiada się za „Kościołem zarządzanym w sposób synodalny”.

kra

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82408 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]