Kardynał Kasper otwarcie: dopuśćmy rozwodników w nowych związkach do Komunii!

Aktualizacja: 2015-07-1 11:29 am

Kardynał Walter Kasper ponownie zabrał głos w sprawie dopuszczenia rozwodników w nowych związkach do Komunii świętej. Powołuje się między innymi na nauczanie Benedykta XVI.

Na łamach prestiżowego katolickiego miesięcznika „Stimmen der Zeit” kardynał Walter Kasper opowiedział się za „realistyczną teologią” małżeństwa. Chodzi tu konkretnie o „przemyślenie” efektów rozwodu oraz możliwości „przebaczenia” rozwodnikom w nowych związkach.

Kardynał postuluje, by po pewnym indywidualnie ustalanym okresie pokuty niektórzy rozwodnicy w nowych związkach mogli przyjmować Komunię Świętą. Takie rozwiązanie miałoby dotyczyć bardzo niewielkiej, ściśle określonej grupy. By je umożliwić, potrzebna byłaby „pozytywna” ocena danej sprawy przedstawiona przez spowiednika oraz „szczery osąd” samego rozwodnika dotyczący jego „osobistej sytuacji”.

Kasper przekonuje, że nie chodzi tutaj o żadne wyjątki od prawa, ale o tego prawa„ właściwe i miłosierne  prawa”. Każdą sytuację trzeba badać „z dużym zrozumieniem, dyskretnie, z taktem”. Możliwe są w ocenie kardynała jedynie indywidualne rozwiązania.

Purpurat twierdzi ponadto, że „taki dalszy rozwój kościelnej praktyki pokutnej” dla rozwodników w nowych związkach nie byłby „zerwaniem z nauczaniem i praktyką Kościoła”. „Dobrze rozumiana” hermeneutyka ciągłości nie wyklucza „praktycznych reform, co oznacza także pewien moment nieciągłości” – pisze kardynał Kasper powołując się na Benedykta XVI.

Źródło: katholisch.de

Pach

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82338 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]