Niemiecki Episkopat będzie razem z protestantami „świętować” 500-lecie reformacji

Aktualizacja: 2015-07-1 10:52 am

Niemiecki Episkopat ma zamiar wziąć udział w obchodach 500-lecia reformacji, które protestanci będą świętować w 2017 roku. Przewidziane są wspólne nabożeństwa i pielgrzymka do Izraela.

 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” poinformowała, że ustalenia o wspólnych obchodach zostały już podjęte przez Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) oraz Konferencję Episkopatu Niemiec (DBK). „FAZ” opublikowała wymianę listów między przewodniczącym EKD Heinrichem Bedfordem-Strohmem a przewodniczącym DBK kard. Reinhardem Marxem.

11 marca 2017 roku ma zostać odprawione w Berlinie wspólne nabożeństwo na znak wzajemnego przebaczenia. Takie samo nabożeństwa katolicy i protestanci będą mogli później celebrować w całym kraju. Miałby być to znak ekumenicznego pojednania pomiędzy katolikami a protestantami. Wśród szeregu innych wspólnych planowanych przedsięwzięć listy cytowane przez „FAZ” wymieniają także wspólną pielgrzymkę kierowników DBK i EKD do Izraela.

Jak dotąd nie było w ogóle jasne, czy Kościół katolicki w Niemczech weźmie udział w protestanckich obchodach rocznicy reformacji w 2017 roku. Wokół sprawy panowały bardzo duże napięcia.

Przewodniczący EKD Bedford-Strohm w jednym ze swoich listów wskazuje, że wspólne obchody mają „zażegnać tradycyjną polemikę” oraz stanowić gest wobec „wszystkich chrześcijańskich kościołów i wyznań”, zwłaszcza, jeżeli te „mają inny i bardziej krytyczny obraz reformacji oraz jej skutków”.

Kard. Marx zauważył z kolei, że w zaproszeniu EKD dostrzega „wyraz relacji pełnych zaufania”. Purpurat nie użył jednak w swoich listach ewangelickiego określenia „jubileuszu reformacji”, stosując zamiast niego zwrot „wspomnienie reformacji”.

Źródło: kath.net, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”

Pach

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=82330 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]