Niemiecki Episkopat będzie razem z protestantami „świętować” 500-lecie reformacji

Niemiecki Episkopat ma zamiar wziąć udział w obchodach 500-lecia reformacji, które protestanci będą świętować w 2017 roku. Przewidziane są wspólne nabożeństwa i pielgrzymka do Izraela.

 „Frankfurter Allgemeine Zeitung” poinformowała, że ustalenia o wspólnych obchodach zostały już podjęte przez Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) oraz Konferencję Episkopatu Niemiec (DBK). „FAZ” opublikowała wymianę listów między przewodniczącym EKD Heinrichem Bedfordem-Strohmem a przewodniczącym DBK kard. Reinhardem Marxem.

11 marca 2017 roku ma zostać odprawione w Berlinie wspólne nabożeństwo na znak wzajemnego przebaczenia. Takie samo nabożeństwa katolicy i protestanci będą mogli później celebrować w całym kraju. Miałby być to znak ekumenicznego pojednania pomiędzy katolikami a protestantami. Wśród szeregu innych wspólnych planowanych przedsięwzięć listy cytowane przez „FAZ” wymieniają także wspólną pielgrzymkę kierowników DBK i EKD do Izraela.

Jak dotąd nie było w ogóle jasne, czy Kościół katolicki w Niemczech weźmie udział w protestanckich obchodach rocznicy reformacji w 2017 roku. Wokół sprawy panowały bardzo duże napięcia.

Przewodniczący EKD Bedford-Strohm w jednym ze swoich listów wskazuje, że wspólne obchody mają „zażegnać tradycyjną polemikę” oraz stanowić gest wobec „wszystkich chrześcijańskich kościołów i wyznań”, zwłaszcza, jeżeli te „mają inny i bardziej krytyczny obraz reformacji oraz jej skutków”.

Kard. Marx zauważył z kolei, że w zaproszeniu EKD dostrzega „wyraz relacji pełnych zaufania”. Purpurat nie użył jednak w swoich listach ewangelickiego określenia „jubileuszu reformacji”, stosując zamiast niego zwrot „wspomnienie reformacji”.

Źródło: kath.net, „Frankfurter Allgemeine Zeitung”

Pach

Za: PoloniaChristiana - pch24.pl (2015-07-01) | http://www.pch24.pl/niemiecki-episkopat-bedzie-razem-z-protestantami-swietowac-500-lecie-reformacji,36661,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content