Rosja wycofała się z Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie

Aktualizacja: 2015-03-10 6:47 pm

Delegat Rosji w grupie konsultacyjnej do spraw Traktatu, złożył deklarację o zakończeniu udziału Rosji w jej pracach.

Traktat o kowencjonalnych siłach zbrojnych w Europie został zawarty 19 listopada 1990 roku przez 22 państwa z obu bloków w tym USA, ZSRR i Polskę. Nakładał on określone limity na poszczególne typy uzbrojenie w przestrzeni między Oceanem Atlantyckim a Uralem. Traktat uzupełniono i uwspółcześniono w 1999 r (w związku z rozpadem Układu Warszawskiego i samego ZSRR). W 2007 r. Rosja zawiesiła uczestnictwo w Traktacie, w związku z planami ówczesnego prezydenta USA George’a W. Busha rozmieszczenia elementów “Tarczy Antyrakietowej” w Polscy i Czechach, co Moskwa uznawała za jego łamanie. Przedstawiciel Rosji uczestniczył jednak w pracach grupy konsultacyjnej, która procowała nad ukształtowaniem ładu w tym względzie i ewentualnego uzupełnienia traktatu.

Obecnie Rosja wycofała się także z tej grupy. W dzisiejszej deklaracji Rosjanie twierdzą, że państwa NATO “faktycznie omijały postanowienia CFE w imię rozszerzania Sojuszu […] W tych warunkach dalsze uczestnictwo w posiedzeniach grupy konsultacyjnej, ograniczających się z reguły do odczytywania porządku dnia, stało się dla Federacji Rosyjskiej bezsensowne z politycznego i praktycznego punktu widzenia, a z punktu widzenia finansowo-ekonomicznego stanowiło źródło nieuzasadnionych wydatków […] Biorąc to wszystko pod uwagę Federacja Rosyjska podjęła decyzję, by zakończyć swój udział w posiedzeniach grupy konsultacyjnej z dniem 11 marca 2015 roku. W ten sposób zadeklarowane przez Rosję w 2007 roku opuszczenieu kładu CFE staje się pełne”.

Można przypuszczać, że jest to odpowiedź na wczorajszą dyslokację amerykańskich wojskowych w państwach nadbałtyckich.

fakty.interia.pl/kresy.pl

Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=80340 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]