Gość Niedzielny opisał czcicieli Żydów i państwa Izrael w polskim kościele katolickim

Aktualizacja: 2015-01-17 9:30 pm

W przedostatnim numerze tygodnika Gość Niedzielny ukazał się artykuł Marcina Jakimowicza „Źrenica jego oka”, w którym autor z sympatią opisał aktywność czcicieli Żydów i państwa Izrael w polskim kościele katolickim.

Autor artykułu odwiedzając wspólnoty w wielu parafiach często jest świadkiem modlitw „o błogosławieństwo dla Izraela”. Czytelnik artykułu może się obawiać tego, że owe modlitwy, w duchu starotestamentowym, dotyczą tego by Żydzi bez przeszkód i pomyślnie mordowali palestyńskie kobiety i dzieci, kradli palestyńską ziemie, niszczyli domy Palestyńczyków, głodzili i odbierali możliwość pracy, opieki zdrowotnej i normalnego życia Palestyńczykom zamkniętym przez Żydów w gettach pełniących role obozów koncentracyjnych.

Jedną z opisanych wspólnot jest wspólnota z Krakowa. Wśród młodych uczestników wspólnoty jest grono osób, które „miały przywilej poznania podczas swojego chodzenia za Bogiem, czym jest dla Niego Izrael”. Charyzmatem wspólnoty jest dzielenie tą pro żydowską iluminacją. Wspólnota propaguje judaistyczne święta z których, według wspólnoty, wywodzą się chrześcijańska wiara. Według wspólnoty to nie wieloletnia dewocja katolicka, a „poznanie żydowskiego kontekstu pozwala pojąć pewne sprawy związane z liturgią, co niesłychanie pogłębia” zrozumienie przesłania wiary.

Wspólnota modli się „o błogosławieństwo dla Izraela”, „z miłości” bo Izrael to źrenica oka Boga i pierwsza miłość Boga, z tęsknoty za jednością z Żydami, bez których wierni są upośledzeni i kalecy w swojej drodze do Boga. Zdaniem wspólnoty nie jest możliwe poznanie Boga bez wspólnoty z Żydami. – według czcicieli Żydów kościół katolicki nie ma monopolu na poznanie tajemnicy Boga, ani sam z siebie poznania Boga nie umożliwia.

Dla wspólnoty znaczenie ma literalne odczytanie Starego Testamentu. Według czcicieli Żydów wypełnieniem biblijnych proroctw jest istnienie Izraela i to, że Żydzi zamieniają pustynie w ogrody – warto tu dodać do tekstu z tygodnika, że syjonistyczny mit o zamianie pustyni w ogrody nie ma potwierdzenia w rzeczywistości. Żydzi w żydowskie ogrody nie zmienili pustynie, tylko ogrody zrabowane Palestyńczykom. Taki szowinistyczny i rasistowski mit o zamianie pustyni w ogrody, jest identycznie skonstruowany jak mity nazistów, którzy to nieśli, według swojej propagandy, cywilizacje na wschodzie we wrześniu 1939.

Wspólnota wierzy też, że Bóg stanie w obronie państwa Izrael zagrożonego przez arabskich sąsiadów. Zdaniem czcicieli Żydów Izrael i wszczynane przez niego wojny, są zapowiedzią ponownego nadejścia Jezusa. Według wspólnoty „Izrael to aktualizator danych na temat powrotu Boga na ziemie, papierek lakmusowy Bożego serca”.

Członkowie wspólnoty twierdzą też, że „jeżeli chcesz zapewnić sobie błogosławieństwo, powinieneś błogosławić Izrael”. Dla wspólnoty Izrael postał narodem wybranym, ma inne ciągle aktualne powołanie niż maja je inne narody, jest korzeniem z którego wyrasta chrześcijaństwo, ważniejszą od chrześcijaństwa gałęzią monoteizmu.

Podobna wspólnota działa też na Śląsku w kaplicy centrum handlowego. Zdaniem tej wspólnoty Izrael pozostał narodem wybranym, depozytariuszem łask bożych. Według tej wspólnoty „Jezus przyszedł by wypełnić obietnice, które zostały dane Izraelowi”, chrześcijanie zostali jedynie wszczepieni w obietnice dane Żydom.

Wbrew tezom czcicieli Żydów i państwa Izrael, Żydzi nie są biblijnym Izraelem. Biblijnym Izraelem jesteśmy my katolicy. Historia biblijnego Izraela jest historia proroków zapowiadających przyjście Jezusa, i ci co przyjęli Jezusa są narodem wybranym. Żydzi odrzucając Jezusa, odrzucili proroków, wybraństwo i jedyną drogę zbawienia jaką jest kościół katolicki. Judaizm z którego czerpią czciciele Żydów i państwa Izrael nie jest religią biblijnego Izraela, ale religią ufundowaną na powstałym wiele wieków po Jezusie Talmudzie, na negacji zbawczej misji Jezusa Chrystusa. Modlitw o pomyślność dla Izraela i Żydów w ich szowinistycznej i rasistowskiej polityce nie można traktować inaczej niż jako demonicznego bluźnierstwa. My katolicy, w imię miłości do wszystkich ludzi, w tym i Żydów, jesteśmy powołani do modlitwy o ich nawrócenie, by mogli odrzucić judaizm, nawrócić się na katolicyzm i zostać zbawionymi.

Jan Bodakowski

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie materiałów autorskich
Tags: , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=79172 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]