Niemiecka ofensywa przeciw rodzinie. Biskupi znad Renu za dopuszczeniem rozwodników do Komunii

Konferencja Biskupów Niemiec po raz kolejny zajęła stanowisko na temat osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach cywilnych. Większość z biskupów opowiada się za tym aby w poszczególnych, uzasadnionych przypadkach dopuszczać takie osoby do sakramentu pojednania i Eucharystii. Natomiast mniejszość hierarchów chce aby utrzymać dotychczasowe regulacje zgodnie z którymi osoby rozwiedzione, które zawarły nowe związki, choć nadal należą do Kościoła i są częścią kościelnych wspólnot, to z zasady nie mogą być dopuszczone do sakramentów. Wszyscy biskupi są zgodni co do jednego, aby zintensyfikować opiekę duszpasterską wobec tych, którzy doświadczyli rozkładu pożycia małżeńskiego i wstąpili w nowe związki.

Stanowisko niemieckiego episkopatu opublikowano wczoraj w Bonn. Dokument nosi tytuł: „Teologicznie odpowiedzialne i duszpastersko odpowiednie drogi towarzyszenia osobom rozwiedzionym w nowych związkach”. Jego test został przyjęty w czerwcu br. przez znaczącą większość biskupów Rady Stałej Konferencji Biskupów Niemiec. Opublikowano go z sześciomiesięcznym opóźnieniem. Dokument powstał w ramach prac przygotowawczych episkopatu do III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który obradował w Watykanie w dniach 5-19 października na temat „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”.

„Opieka duszpasterska nad wiernymi, którzy mają rozwód cywilny i żyją w nowych związkach jest dla wielu zaangażowanych w życie Kościoła katolików testem dla jego wiarygodności Kościoła” – napisali biskupi. Podczas prezentacji dokumentu przewodniczący niemieckiego episkopatu, kard. Reinhard Marx podkreślił, że temat ten należy do pilnych wyzwać stojących przed duszpasterstwem małżeństwa i rodziny na całym świecie.

W dokumencie episkopatu szczegółowo są rozważane teologiczne i społeczne problemy dotyczące rodziny. „Nauczanie Kościoła i duszpasterstwo muszą uwzględniać Jezusowy nakaz nierozerwalności małżeństwa jak również jego orędzie Bożej Miłości wobec tych którzy są winni” – czytamy w dokumencie. Równocześnie biskupi podkreślają, że wykluczanie osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach nie jest już zrozumiałe dla wielu zaangażowanych katolików jak i księży. „Wśród księży dochodzi do sytuacji, że postępują wbrew wskazówkom Kościoła, ponieważ nie dają się one zastosować w ich duszpasterskiej praktyce” – napisali biskupi.

Kard. Marx podkreślił, że ze strony biskupów nie byłoby w porządku, jednakowo potraktować wszystkie osoby rozwiedzione żyjące w nowych związkach. Dlatego biskupi proponują zróżnicowane rozwiązania, które byłyby uzasadnione w poszczególnych przypadkach i pod określonymi warunkami umożliwiałyby dopuszczenie do sakramentów.

Swój sceptycyzm wobec dopuszczania do sakramentów pokuty i Eucharystii osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach wyrazili biskupi Pasawy i Ratyzbony. „Ze względów teologicznych nie widzę obecnie żadnych możliwych regulacji, które dopuszczałyby rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów, a które równocześnie nie podważałby nauczania o nierozerwalności małżeństwa” – powiedział biskup Ratyzbony Stefan Oster w rozmowie z dziennikiem „Passauer Neuen Presse”.

Centralny Komitet Katolików Niemieckich (ZdK) przyjął publikację dokumentu jako „znak zaufania”. „Tym samym Konferencja Biskupów dała ważny impuls dla dalszego dialogu w Kościele” – uważa przewodniczący ZdK Alois Glück. Zaznaczył, że ZdK chce się włączyć w pracę nad znalezieniem drogi, która dopuszczała by rozwiedzionych żyjących w nowych związkach do sakramentów, odpowiedzialnie uwzględniając poszczególne przypadki.

KAI

luk

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-12-23) | http://www.pch24.pl/niemiecka-ofensywa-przeciw-rodzinie--biskupi-znad-renu-za-dopuszczeniem-rozwodnikow-do-komunii,32913,i.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content