Aktualizacja strony została wstrzymana

Franciszkanie wtopili miliony. Co na to abp Jose Rodriguez Carballo?

„Zakon ma poważne, podkreślam, poważne problemy finansowe, w tym wielkie długi. Wewnętrzne dochodzenie wykazało, że prawdopodobnie prowadzono podejrzane operacje finansowe, które podważyły stabilność finansową” – taki komunikat wydał o. Michael Anthony Perry, minister generalny zakonu.

O. Michael Perry zasugerował, że za „problemy” odpowiadają przynajmniej po części ludzie spoza zakonu, a do nieprawidłowości doszło w czasie, kiedy franciszkanami kierował o. José Rodríguez Carballo – dziś sekretarz Kongregacji ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego.

Franciszkanie przeprowadzili już wewnętrzne dochodzenie. Jakie są jego efekty? Kuria generalna zakonu jest zagrożona poważnymi długami i wizją bankructwa. System wewnętrznej kontroli finansowej w ciągu ostatnich lat nie działał poprawnie, a prowadzone operacje nie były transparentne. Według o. Perry’ego, część spośród przeprowadzonych inwestycji, za które odpowiadał główny ekonom, nie była znana nawet kierownictwu zgromadzenia. Problemy te zostaną podjęte w trakcie kapituły generalnej Zakonu Braci Mniejszych.

Do nadużyć finansowych doszło w czasie, kiedy stanowisko ministra generalnego pełnił o. José Rodríguez Carballo. Duchowny ten kierował franciszkanami przez 10 lat. 6 kwietnia 2013 roku otrzymał nominacje arcybiskupią i został sekretarzem Kongregacji ds. Instytutów Źycia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Źycia Apostolskiego.

Arcybiskup Carballo jest równocześnie jednym z głównym watykańskich urzędników nadzorujących pacyfikację Franciszkanów Niepokalanej – oskarżanych o „kryptolefebryzm”. Chodź w przypadku tego zakonu nie doszło do żadnych nieprawidłowości finansowych ani doktrynalnych, zastosowano wobec zakonników niespotykane dotąd sankcje. Brak uzasadnienia dla kar, z jakimi spotkali się Franciszkanie Niepokalanej, dostrzegają nawet liberalni watykaniści.

Źródło: „Rorate Caeli”

mat

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-12-22) | http://www.pch24.pl/franciszkanie-wtopili-miliony–co-na-to-abp-jose-rodriguez-carballo-,32873,i.html