Słownik Webstera zmienił definicję małżeństwa dodając związki tej samej płci

Merriam-Webster, jeden z największych i najsłynniejszych wydawców encyklopedii i słowników, zmienił definicję małżeństwa dodając do dotychczasowego znaczenia określenie „związek pomiędzy osobami tej samej płci”.

Nowa definicja małżeństwa w słowniku Merriam-Webster wyraźnie odbiega od wcześniejszych wydań tego słownika. I tak w wydaniu z 1992 roku, czyli w czasie gdy lobby homoseksualne nie było jeszcze na tyle silne, słownik nie wspomina o związkach tej samej płci, zaś w wydaniu z 1913, ten sam słownik opiera swą definicję na Piśmie Świętym.

W ślad za wielkim słownikiem Merriam-Webster idą i wydawnictwa pochodne, np. słownik dla studentów Webster’s New World College Dictionary wprowadził osobne hasło „Małżeństwo osób tej samej płci”.


EWOLUCJA hasła „małżeństwo”


Hasło 'małżeństwo' w słowniku z 1992 roku


  • …obecnie.

Nowy słownik Merriam-Webster wprowadził pod hasło „małżeństwo” związki homoseksualne


Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com – na podstawie WND


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: WWW.BIBULA.COM na podstawie: WND

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content