Słownik Webstera zmienił definicję małżeństwa dodając związki tej samej płci

Aktualizacja: 2009-03-18 10:48 am

Merriam-Webster, jeden z największych i najsłynniejszych wydawców encyklopedii i słowników, zmienił definicję małżeństwa dodając do dotychczasowego znaczenia określenie “związek pomiędzy osobami tej samej płci”.

Nowa definicja małżeństwa w słowniku Merriam-Webster wyraźnie odbiega od wcześniejszych wydań tego słownika. I tak w wydaniu z 1992 roku, czyli w czasie gdy lobby homoseksualne nie było jeszcze na tyle silne, słownik nie wspomina o związkach tej samej płci, zaś w wydaniu z 1913, ten sam słownik opiera swą definicję na Piśmie Świętym.

W ślad za wielkim słownikiem Merriam-Webster idą i wydawnictwa pochodne, np. słownik dla studentów Webster’s New World College Dictionary wprowadził osobne hasło “Małżeństwo osób tej samej płci”.


EWOLUCJA hasła “małżeństwo”


Hasło ‘małżeństwo’ w słowniku z 1992 roku


  • …obecnie.

Nowy słownik Merriam-Webster wprowadził pod hasło “małżeństwo” związki homoseksualne


Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) – www.bibula.com – na podstawie WND


ZOB. RÓWNIEŻ:

Opracowanie: Bibula Information Service (B.I.S.) - www.bibula.com - na podstawie WND
Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=7836 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]