Dane CBOS bezlitosne: w Polsce postępuje „prywatyzacja wiary”

89 proc. Polaków mówi o sobie: „jestem katolikiem”. Z pewnością byłby to dane bardzo optymistyczne, ale gdyby nie te, mówiące o religijnych praktykach zdeklarowanych katolików. Bo choć 66 proc. katolików uważa parafię za miejsce praktyk, to tylko 31 proc. przyznaje się do działania na rzecz swojego kościoła. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Parafia jest podstawowym miejscem praktyk religijnych dla 66 proc. dorosłych Polaków, ale tylko 31 proc. przyznaje, że działa na rzecz kościoła parafialnego. Im większa miejscowość, tym mniejsze przywiązanie do parafii jako miejsca praktyk religijnych. Jak wynika z badania CBOS, wzrasta natomiast odsetek osób pojawiających się w kościele tylko sporadycznie.

W raporcie podano też, że 89 proc. dorosłych Polaków określa się jako katolicy, a jedynie 4 proc. to zdeklarowani agnostycy, ateiści i bezwyznaniowcy.

W swoim raporcie CBOS przypomina, że religijność jest ciągle ważnym wymiarem życia Polaków. Aż 93 proc. badanych uważa się za osoby wierzące (w tym 8 proc. za głęboko wierzące), a blisko połowa (48 proc.) regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) praktykuje religijnie.

Jeśli chodzi o wyznanie religijne, to 89 proc. respondentów określiło się jako katolicy, a kolejne 5 proc. jako chrześcijanie. Zdeklarowani agnostycy, ateiści i bezwyznaniowcy stanowią łącznie jedynie 4 proc. ogółu badanych – stwierdzono w badaniu.

W komunikacie podkreśla się, że zarówno poziom wiary, jak i praktyk religijnych, choć wciąż stosunkowo wysoki, od 2005 roku nieznacznie, ale dość systematycznie maleje.

W latach 2005-2014 liczba osób określających się jako wierzące (w tym głęboko) zmalała z 97 proc. do 93 proc., natomiast niewierzących (raczej lub całkowicie) zwiększyła się ponad dwukrotnie (z 3 proc. do 7 proc.). Odsetek osób uczestniczących w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu zmniejszył się o 8 pkt. (z 58 proc. do 50 proc.), a liczba w ogóle niepraktykujących wzrosła z 9 proc. do 12 proc.

Prywatyzacja wiary religijnej przejawiająca się w rosnących odsetkach osób określających się jako wierzące i niepraktykujące lub praktykujące jedynie okazjonalnie znajduje też potwierdzenie w innych autodeklaracjach. Od maja 2005 odsetek respondentów w swoim przekonaniu wierzących i stosujących się do wskazań Kościoła zmniejszył się z 66 proc. do 39 proc., natomiast przybyło tych, którzy twierdzą, iż „wierzą na swój własny sposób” (z 32 proc. do 52 proc.).

CBOS postanowił zbadać, czy zmiany w religijności Polaków wpływają w jakiś sposób na ich relacje z parafią, do której należą.

Źródło: KAI

ged

Za: Polonia Christiana - pch24.pl ( 2014-11-25) | http://www.pch24.pl/dane-cbos-bezlitosne--w-polsce-postepuje--prywatyzacja-wiary--,32362,i.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content