Aktualizacja strony została wstrzymana

Uchwała ONZ w sprawie przyjęcia rezolucji Federacji Rosyjskiej o zwalczaniu gloryfikacji nazizmu – USA, Kanada i Ukraina przeciw

Rezolucja wzywa kraje członkowskie do zwalczania gloryfikacji „w jakiejkolwiek formie” ruchu nazistowskiego, w tym byłych członków Waffen-SS – także poprzez stawianie im pomników.

Wczoraj, 21 listopada, Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego NZ przyjął uchwałę wzywającą kraje członkowskie do podjęcia bardziej skutecznych środków zwalczania gloryfikacji nazizmu, a także innych form dyskryminacji rasowej, ksenofobii czy nietolerancji. Jej treść wyraża zaniepokojenie rozprzestrzenianiem się w różnych częściach świata „ruchów ekstremistycznych i rasistowskich ideologii”, a także gloryfikacją „w jakiejkolwiek formie” ruchu nazistowskiego, w tym byłych członków Waffen-SS – także poprzez stawianie im pomników. Dokument wzywa do przeciwstawiania się tego rodzaju zjawiskom, z użyciem środków zgodnych z międzynarodowymi standardami praw człowieka”.

W głosowaniu wzięło udział 115 ze 193 państw członkowskich, z czego 55 wstrzymało się od głosu, a trzy – Kanada, USA i Ukraina, zagłosowały przeciw. Przedstawiciel Ukrainy tłumaczył, że „tak długo, jak stalinizm, czy neo-stalinizm, a nie będą potępione w takim samym stopniu, jak nazizm, neo-nazizm i inne formy nietolerancji, Ukraina nie będzie w stanie poprzeć tego dokumentu „.

EDIT: Informacja dotyczy nie decyzji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, ale Trzeciego Komitetu Zgromadzenia NZ. W głosowania Polska wstrzymała się od głosu. Rezolucja ma zostać formalnie przyjęta w grudnia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

un.org/korrespondent.net/kresy.pl

Za: Kresy.pl (22 listopada 2014) | http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zgromadzenie-ogolne-onz-przyjelo-rezolucje-federacji-rosyjskiej-o-zwalczaniu-gloryfikacji-nazizmu-usa-kanada-i-ukraina-przeciw