Aktualizacja strony została wstrzymana

Austriacki opat domaga się… kapłaństwa kobiet

O. Christian Haidinger OSB oficjalnie wezwał Kościół do… wprowadzenia kapłaństwa kobiet! Jak podkreślił, ograniczanie kapłaństwa wyłącznie do mężczyzn to „dyskryminacja”. „Nadejdą czasy, kiedy kobiety uzyskają w naszym Kościele dostęp do urzędów zarezerwowanych teraz wyłącznie dla mężczyzn” – stwierdził opat-prezes austriackiej kongregacji benedyktynów, a przy tym przewodniczący Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

O. Christian Haidinger OSB (ur. 1944) wziął udział w konferencji zatytułowanej „Kobiety w Kościele. Jednakowa godność – równe prawa”. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich większych modernistycznych organizacji w Austrii. Obecni byli m.in. aktywiści „Wir Sind Kirche”, „Inicjatywy Proboszczów”, przedstawicielki lewicującego Ruchu Austriackich Katoliczek i reprezentacja Forum XXIII.

Haidinger wezwał do skończenia z „dyskryminacją kobiet”. Podkreślał, że skromnym mnichem składającym ofiarę na rzecz równouprawnienia, bowiem, jego wypowiedź sprowokuje „ataki”. Dodał jednak, że w swoim stanowisku nie jest osamotniony: podobny pogląd wyznawać ma wielu teologów. Więcej, niektórzy biskupi także popierają „kapłaństwo” kobiet, przecież za takim rozwiązaniem przemawiają „racje teologiczne”, potwierdzane przez doświadczenia duszpasterskie – podkreślał benedyktyn. Zakaz udzielania święceń kobietom nie utrzyma się w przyszłości, przecież to rozwiązanie, które nie tylko jest możliwe, jest pożądane. Nawet jeśli zezłości prawosławnych – perorował o. Haidinger.

Konferencja zakończyła się przyjęciem specjalnej uchwały. „Wykluczanie kobiet z kapłaństwa stanowi dyskryminację, która nie może być uzasadniana obwinianiem Jezusa o to, że nie udzielił im odpowiedniego uprawnienia. Dziś, biorąc pod uwagę prawo Boże, jakiekolwiek przejawy dyskryminacji są niedopuszczalne. By z nimi skończyć nie trzeba dysponować specjalnym autorytetem”. Sympozjum zostało zakończone liturgią Słowa Bożego, której przewodniczyła oczywiście kobieta.

Poglądy o. Haidingera nie są żadnym zaskoczeniem. Poprzednio wypowiadał się już na temat katolickiego stanowiska w sprawie małżeństwa i jego nierozerwalności. Nazwał je „katastrofą”. Według mnicha, Kościół odmawiając Komunii świętej rozwodnikom żyjącym w grzechu ciężkim prezentuje „nieludzką” postawę. Wzywał także do zniesienia celibatu.

O. Christian Haidinger OSB jest przy tym opatem-prezesem austriackiej kongregacji benedyktynów oraz przewodniczącym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Należy do grona wpływowych duchownych, zwłaszcza w diecezji Linz – silnie dotkniętej posoborowym kryzysem. Biskupi, wobec ataków na Kościół dokonywanych przez opata-prezesa, dyplomatycznie zachowują milczenie.

Źródło: katholisches.info

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-11-20) | http://www.pch24.pl/austriacki-opat-domaga-sie-kaplanstwa-kobiet,32261,i.html

Skip to content