Sądowy morderca „Inki” będzie miał pogrzeb z honorami

Aktualizacja: 2014-10-13 9:19 am

Wacław Krzyżanowski, prokurator, który zażądał dla Danuty Siedzikówny „Inki” kary śmierci, zostanie pochowany na cmentarzu w Koszalinie. Z asystą wojskową i orderami na poduszkach.

„Inka” była sanitariuszką słynnego żołnierza wyklętego, mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. W 1946 roku trafiła do więzienia w Gdańsku. Tam była przesłuchiwana. O karę śmierci dla niej wystarał się właśnie Wacław Krzyżanowski, prokurator wojskowy.

W III RP Krzyżanowski utracił uprawnienia kombatanckie, ale do końca życia pobierał od państwa świadczenia „inwalidy wojennego”. Otrzymywał rentę inwalidzką, o którą zabiegał przed sądem, bo wcześniej ZUS odmówił mu takiego świadczenia. Rentę otrzymuje za: psychoorganiczne otępienie, nadciśnienie tętnicze, zespół stresu pourazowego.

Pogrzebowi stalinowskiego prokuratora towarzyszyć będzie wojsko, pojawią się też poduszeczki z orderami.

Źródło: wpolityce.pl

ged

Tags: , , , ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=77074 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]