Komunikat Domu Generalnego FSSPX ws. mającego się odbyć spotkania kard. Müllera i bp. Fellaya

Aktualizacja: 2014-09-6 3:06 pm

Na zaproszenie władz rzymskich bp Bernard Fellay uda się na spotkanie z kard. Gerardem Ludwikiem Müllerem, prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X został poinformowany, że spotkanie to ma mieć charakter nieformalny, a jako jego cel podano przegląd relacji pomiędzy FSSPX a Rzymem, przerwanych po odejściu z urzędu kard. Wilhelma Levady – poprzednika kard. Müllera – i renuncjacji papieża Benedykta XVI. Będzie to pierwsze spotkanie kard. Müllera i bp. Fellaya.

3 września br. włoski dziennikarz Andrzej Tornielli na swojej stronie internetowej zapowiedział to spotkanie, dodając, że nowy przełożony francuskiego dystryktu FSSPX ks. Krystian Bouchacourt, w czasie gdy był zwierzchnikiem południowoamerykańskiego dystryktu FSSPX, spotkał się z kard. Jerzym Bergoglio, wówczas arcybiskupem Buenos Aires. Od tego czasu utrzymywali oni kontakty w kwestiach czysto administracyjnych, dotyczących dystryktu kierowanego przez ks. Bouchacourta.

Przełożony generalny Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X uda się do Rzymu za przykładem abp. Marcelego Lefebvre’a, który zawsze przyjmował zaproszenia wystosowywane przez władze rzymskie. Oczywiście nie wiadomo, czego dokładnie będą dotyczyć rozmowy, ale bp Fellay ma w pamięci słowa kard. Müllera dotyczące FSSPX przytoczone na łamach włoskiego dziennika „Coriere della Sera” 22 grudnia 2013 r.:

„Kanoniczna ekskomunika nałożona na biskupów [FSSPX] za przyjęcie przez nich nielegalnych święceń została cofnięta, lecz de facto nadal ciąży na nich ekskomunika sakramentalna z powodu schizmy; postawili się oni poza jednością Kościoła. Nie zamykamy [przed nimi] drzwi i nigdy ich nie zamkniemy, lecz zachęcamy ich do pojednania. Ale oni również muszą zmienić swoje nastawienie, zaakceptować warunki stawiane przez Kościół katolicki i papieża jako ostateczne kryterium przynależenia do Kościoła.”

Przełożony generalny będzie miał z pewnością na uwadze również deklarację z 27 czerwca 2013 r., którą wydał wraz z dwoma pozostałymi biskupami FSSPX z okazji 25. rocznicy ich konsekracji, a w której napisano: „To miłość do Kościoła kierowała abp. Lefebvre’em i to ona przyświeca jego synom. Z niej płynie pragnienie „przekazywania kapłaństwa katolickiego w całej jego doktrynalnej czystości i jego misjonarskim miłosierdziu” (abp Lefebvre, Podróż duchowa), które ożywia Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X w służbie Kościołowi, gdy usilnie prosi ono władze rzymskie, aby znów sięgnęły po skarb doktrynalnej, moralnej i liturgicznej Tradycji”.

Czytaj również: Abp Müller zarzuca FSSPX „schizmę” – komentarz, Deklaracja z okazji dwudziestopięciolecia święceń biskupich (30 czerwca 1988 – 27 czerwca 2013).

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=76423 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]