Aktualizacja strony została wstrzymana

Polska: Uroczysta Msza św. ku czci św. Piusa X w kościele FSSPX w Warszawie

W środę 20 sierpnia br. w kościele Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Warszawie została odprawiona uroczysta Msza św. ku czci patrona Bractwa w setną rocznicę jego narodzin dla nieba.

Papież św. Pius X na marach

Celebransem był ks. Łukasz Weber, który przed tygodniem przejął obowiązki przełożonego FSSPX w naszej części Europy, posługę diakona pełnił ks. Dawid Wierzycki, a subdiakona – ks. Łukasz Szydłowski. Kazanie wygłosił ks. Konstantyn Najmowicz, który wspominając pontyfikat świętego papieża wymienił wprowadzone przez niego reformy mające wzmocnić Kościół i religię w myśl herbowej dewizy „Omnia instaurare in Christo” (łac. ‘wszystko odnowić w Chrystusie’), ale też bolał, że zaraz po kanonizacji dokonanej przez Piusa XII – w maju br. przypadała jej 50. rocznica – szybko zapomniano jego postać i dorobek, a w miejsce religii Chrystusowej zaczęto wprowadzać religię człowieka.

Za: (23 sierpnia 2014) | http://news.fsspx.pl/2014/08/polska-uroczysta-msza-sw-ku-czci-sw-piusa-x-w-kosciele-fsspx-w-warszawie/

Skip to content