Rosyjska Duma wprowadza kary za nielegalne aborcje

Aktualizacja: 2014-07-3 12:25 pm

Rosyjska Duma przyjęła ustawę w sprawie penalizacji nielegalnych aborcji. Od tej chwili za przerwania ciąży z naruszeniem przepisów obowiązującej ustawy o warunkach dopuszczalności aborcji grożą wysokie kary finansowe.

Od 1 stycznia 2012 r. w Rosji funkcjonuje ustawa, na mocy której częściowo ograniczona została swoboda w zakresie przerywania ciąży. Wprawdzie do 12. tygodnia życia płodowego dziecka aborcja jest przeprowadzana na życzenie matki, ale kobieta sama musi z pełną świadomością złożyć taki wniosek. Prawo przewiduje okres oczekiwania między decyzją kobiety a wykonaniem aborcji, tzw. „tydzień ciszy”. Jest to czas, kiedy kobieta może jeszcze raz rozważyć swoją decyzję.

Po 12. tygodniu aborcję można przeprowadzić jedynie w określonych przypadkach, takich jak np. zagrożenie życia matki, zgwałcenie, ciężka choroba dziecka poczętego, śmierć lub inwalidztwo męża i inne. Tu również obowiązywał „tydzień ciszy”.

Doświadczenie pokazało, że zapisy o „tygodniu ciszy” w zasadzie nie były przez nikogo respektowane. Ustawodawca nie przewidział bowiem żadnych sankcji prawnych w razie ich nieprzestrzeganie.

Nowo przyjęta ustawa przewiduje kary finansowe. Za naruszenie przepisów dotyczących uzyskania świadomej zgody na aborcję, w tym przestrzegania „tygodnia ciszy” kary grzywny kształtują się następująco: dla osoby prywatnej – od 1 do 3 tys. rubli; dla urzędnika – od 5 do 10 tys. rubli; dla instytucji – od 40 do100 tys. rubli.

Natomiast za naruszenie warunków dopuszczalności przerywania ciąży obowiązują następujące kary: dla osoby prywatnej – od 4 do 5 tys. rubli; dla urzędnika – od 10 do 30 tys. rubli; dla instytucji – od 100 do150 tys. rubli.

Prze debatą w Dumie zastępca dyrektora departamentu ds. opieki medycznej nad matka i dzieckiem Oleg Filippow poinformował deputowanych, że liczba aborcji w Rosji spadła w ostatnich latach z poziomu ponad milion rocznie do 88 tys. Jednak dane te uwzględniają wyłącznie liczbę aborcji dokonanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i nie obejmują prywatnych klinik.

[Tłumaczenie i opracowanie własne HLI Polska na podstawie serwisu informacyjnego «Ð Ð˜Ð Ðовости» – 01.07.2014 r.; także: HLI PL]

Tags: ,

Drukuj Drukuj

 

ZASADY PRZEDRUKU Z SERWISU INFORMACYJNEGO BIBUŁY:
Przedruki dozwolone, pod warunkiem podania źródła (np. "bibula.com" lub "Serwis Informacyjny BIBUŁA"), i/lub pełnego adresu internetowego: http://www.bibula.com/?p=75376 oraz niedokonywania jakichkolwiek skrótów lub zmian w tekstach i obrazach.


Przedruk materiałów zastrzeżonych przez Autora tekstu źródłowego bądź strony źródłowej, dozwolony jedynie po uzyskaniu stosownej zgody Autora.


Opinie wyrażane w tekstach publikowanych na łamach BIBUŁY są własnością autorów i niekoniecznie muszą odpowiadać opiniom wyrażanym przez Redakcję pisma BIBUŁY oraz Serwis Informacyjny BIBUŁY.


UWAGI, KOMENTARZE:

Wszelkie uwagi odnośnie tekstów, które publikowane były pierwotnie w innych mediach, prosimy kierować pod adresem redakcji źródłowej.
Uwagi do Redakcji BIBUŁY prosimy kierować korzystając z formularza [tutaj]