Włoscy masoni o… soborze

12 czerwca loża Grande Oriente d’Italia zorganizowała konferencję poświęconą książce o Drugim Soborze Watykańskim. W promocji publikacji udział wzięli watykanista Marco Politi („La Repubblica”), prof. Alberto Melloni przewodzący niesławnej szkole bolońskiej, a także Stefano Bisi – wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch.

Spotkanie poświęcone promocji książki zorganizowała największa i najważniejsza z włoskich lóż masońskich. Loża, która od początku walczyła z Kościołem i papiestwem, starając się kształtować życie społeczne według zasad sprzecznych z Ewangelią. Wielki Wschód Włoch nadzorował m.in.  działalność tajnej loży Propaganda Due, zamieszanej m. in w działalność przestępczą.

Spotkanie zorganizowane przez Wielki Wschód Włoch odbyło się 12 czerwca w Palazzo delle Esposizioni w Rzymie. Udział w nim wziął – poza autorem i watykanistą „La Repubblici” – prof. Alberto Melloni, historyk Kościoła uważany za lidera grupy historyków (i nie tylko) przedstawiających Drugi Sobór Watykański jako „nowy początek” Kościoła. W promocji uczestniczyła także profesor teologii Marinella Perroni, pracująca na Anselmianum. Grono dyskutujących uzupełniał niedawno wybrany wielki mistrz Wielkiego Wschodu Włoch – Stefano Bisi. Ten w trakcie spotkania podzielił się refleksją: niedawno jeden katolicki kapłan zapewnił go, że może przystępować do Najświętszego Sakramentu. Nikt spośród obecnych nie zaprzeczył.

Jak można było przeczytać na oficjalnej ulotce, Vaticanum Secundum to według włoskiej masonerii wydarzenie „innowacyjne” i „paradygmatyczne”. „Niestety, zastosowanie nauczania Drugiego Soboru Watykańskiego w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat historii Kościoła trafiło na przeszkody i trudności. Kościół opisany w trakcie soborowych spotkań, czyli wychodzący do ludzi i otwarty na świat, chętny do dialogu i wrażliwy wobec pozytywnych aspektów nowoczesności, nie zawsze cieszył się łatwym życiem. Obawy, opór i krótkowzroczność spowolniły tę konieczną ewolucję. Wiele spośród reform znajdujących się w programie pontyfikatu Bergoglio odwołują się do kwestii dyskutowanych już w trakcie Soboru: począwszy od rodziny po role kobiet, od celibatu do ubóstwa Kościoła, by przywołać tylko niektóre” – twierdzi włoska masoneria.

„W skrócie, studia nad wczorajszym Soborze pomogą nam w oczekiwaniu na Kościół jutra. Papież Franciszek zebrał świadectwa jego poprzedników i jest silnie zaangażowany we współczesne zastosowanie Soboru. Kościół trwa w dialogu koncentrującym się na peryferiach – tak jak chce argentyński Papież – ponownie proponuje model, którego pożądali ojcowie soborowi” – czytamy.

Wielki Wschód Włoch ocenia abdykację Benedykta XVI jako wydarzenie „rewolucyjne”, które uczyniło papieża „biskupem między biskupami”, co wypełniać ma „ducha kolegializmu, którym silnie przesiąknięty był Drugi Sobór Watykański”.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com

mat

Za: Polonia Christiana - pch24.pl (2014-06-30) | http://www.pch24.pl/wloscy-masoni-o-soborze,23758,i.html#ixzz367KFLVV7

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Skip to content