Aktualizacja strony została wstrzymana

Kompromitacja KUL. Chwalą księdza Szostka. „To wypowiedź ekspercka”

Katolicki Uniwersytet Lubelski pochwalił skandaliczne słowa ks. prof. Andrzeja Szostka, w kontekście jego wypowiedzi na temat lekarskiej klauzuli sumienia. Ks. Szostek stwierdził, że lekarz ma przede wszystkim przestrzegać obowiązującego prawa i musi wskazać lekarza, który zabije nienarodzone dziecko.

„KUL jako uniwersytet katolicki nie ucieka od wyzwań współczesności – w duchu harmonii między nauką i wiarą, przy poszanowaniu najwyższych standardów naukowości, pogłębia i upowszechnia katolicką wizję człowieka i świata. Profesorowie naszej Uczelni włączają się do dyskusji na temat ważnych i skomplikowanych kwestii, podejmując się roli ekspertów” – napisała w specjalnym oświadczeniu rzeczniczka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lidia Jaskuła.

„Wypowiedź ks. prof. Andrzeja Szostka – filozofa, etyka, członka Papieskiej Akademii Źycia i zdeklarowanego przeciwnika aborcji – to wypowiedź ekspercka. Ks. prof. Szostek przedstawia w niej poglądy wypracowane w ramach poszukiwań naukowych, podaje argumenty, nie przypisuje sobie przymioty nieomylności i jest otwarty na merytoryczną dyskusję. Do jej podejmowania w sposób szczególny uprawnieni są eksperci katoliccy. Księdza prof. Szostka, jako profesora wydziału kościelnego (Wydziału Filozofii), do włączenia się w nią dodatkowo uprawnia posiadana przez niego misja kanoniczna” – czytamy w zdumiewającym oświadczeniu.

Jeśli ktoś uważa, że wskazanie innego lekarza kłóci się z jego sumieniem, to nie powinien pracować jako lekarz, zwłaszcza ginekolog. Lekarz musi znać prawo i je respektować. Jeśli obowiązujące prawo stanowione kłóci się z jego sumieniem, to powinien zabiegać o zmianę prawa, podejmując odpowiednie kroki legislacyjne, ale nie może go ignorować, pracując w ramach systemu, w którym to prawo obowiązuje – stwierdził w rozmowie z gazetą „Polska the Times” ks. prof. Szostek.

Zupełnie inaczej na ten temat wypowiada się prefekt Kongregacji Nauki Wiary – kardynał Gerhard Muller. Podczas wizyty w Polsce powiedział: – Rozwijające się teorie, że na przykład państwo może zmuszać lekarza – wbrew jego sumieniu – do zabijania dziecka nienarodzonego i to jeszcze pod sankcją wyrzucenia z pracy, same są przestępcze i potworne.

Zobacz także:  

 [youtube oBMp4dhV9fk]

kra

Za: Polonia Christiana – pch24.pl (2014-06-13)

Ks. prof. Szostek, były rektor KUL kontratakuje

Cytaty za Gościem Niedzielnym

„nie ma więc potrzeby powoływania się na rangę Prawa Bożego górującą nad prawem ludzkim”

„Udzielenie informacji o miejscu, gdzie można dokonać aborcji dopuszczonej obecnym prawem nie uważam za akt uczestniczenia w samej aborcji. Terminu „uczestniczenie” nie można dowolnie rozszerzać. Przy tak szerokiej jego interpretacji należałoby uznać za uczestników aborcji bardziej jeszcze prezydenta, który obowiązującą dziś regulacje prawną podpisał, a także tych posłów, którzy – z obawy przed jeszcze bardziej „liberalnym” prawem – za jej przyjęciem, z bólem serca, głosowali.”

a łyżka na to: niemozliwe!

KPK Kan. 1398 – Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa.

KPK Kan. 1329 § 2. Karze wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa podlegają wspólnicy nie wymienieni w ustawie lub nakazie, jeśli bez ich udziału przestępstwo nie byłoby dokonane, a kara jest tej natury, że może ich dotyczyć; w przeciwnym razie mogą podlegać karze wymierzanej wyrokiem.

KPK Kan. 209 § 1. Wierni zobowiązani są – każdy przez swoje własne działanie – zachować zawsze wspólnotę z Kościołem.

KPK Kan. 212 § 1. To, co święci pasterze, jako reprezentanci Chrystusa, wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo postanawiają jako kierujący Kościołem, wierni, świadomi własnej odpowiedzialności, obowiązani są wypełniać z chrześcijańskim posłuszeństwem.

KPK Kan. 225 § 2. Każdy, zgodnie z własną pozycją, jest także szczególnie zobowiązany przepajać i udoskonalać duchem ewangelicznym porządek doczesny, dając w ten sposób w dokonywaniu tych spraw i w wykonywaniu świeckich funkcji szczególne świadectwo Chrystusowi.
 

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (12 czerwca 2014)


Felix culpa

Dzięki obfitości serca i mowie ust byłego rektora KUL, Gość Niedzielny zaczyna wreszcie zauważać, że na KUL pracują osoby, którym należałoby w trybie natychmiastowym odebrać prawo nauczania w imieniu Kościoła. Jak już red. Kucharczak ochłonie z wrażenia proponujemy mu, aby się z równym zapałem zajął sprawą innego szkodnika pracującego na tejże uczelni – o. prof. Wacława Hryniewicza

http://breviarium.blogspot.com/2013/08/sowo-ofiara-ma-dzis-raczej-pejoratywne.html
http://breviarium.blogspot.com/2007/09/zbawiciel-jest-polifoniczny-i.html
http://breviarium.blogspot.com/2007/03/o-wacaw-hryniewicz-omi-po-raz-kolejny.html

Za: Breviarium – dawniej: Kronika Novus Ordo (12 czerwca 2014)

Skip to content