…aby liturgia katolicka nie była „antyżydowska”

Na stronie Komitetu Żydów Amerykańskich (AJC) możemy znaleźć ciekawe memorandum z 17 listopada 1961, a więc z czasów tuż przed Drugim Soborem Watykańskim, skierowane do Augustyna kard. Bea, kierującego Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan, będące wynikem prac studyjnych nad „elementami antyżydowskimi w liturgii katolickiej”. Jak wynika z jego treści, jest to uzupełnienie wcześniejszego memorandum „Wizerunek Żydów w nauczaniu katolickim”. Autorzy memorandum mają nadzieję, że nadchodzący Sobór weźmie postanowienia tychże dokumentów pod rozwagę, aby „polepszyć wzajemne stosunki między tradycjami religijnymi”. Jak wiemy: wziął i polepszył. Skutki odczuwamy po dziś dzień.

Napisał Dextimus dnia 3.6.14

Za: Breviarium - dawniej: Kronika Novus Ordo (3 czerwca 2014) | http://breviarium.blogspot.com/2014/06/aby-liturgia-katolicka-nie-bya.html

Skip to content