Łgarz Środowy

Brak słów…

Gość Niedzielny pisze:

a wystarczy zajrzeć pod podany link do Forbesa, aby się dowiedzieć, że to nie żadne „prawdziwe wyniki referendum na Krymie” tylko wyniki jakichś bliżej nieznanych sondaży i badań ankietowych:

По мнению практически всех опрошенных специалистов и граждан: – подавляющее большинство жителей Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России (явка 50-80 %), в Крыму по разным данным за присоединение к России проголосовали 50-60 % избирателей при общей явке в 30-50 %; – жители Крыма голосовали не столько за присоединение к России, сколько за прекращение, по их словам, «ÐºÐ¾Ñ€Ñ€ÑƒÐ¿Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ беспредела и воровского засилья донецких ставленников». Жители же Севастополя голосовали именно за присоединение к России. Опасения перед незаконными вооруженными формированиями в Севастополе были больше, чем в других районах Крыма.

Według praktycznie wszystkich ankietowanych specjalistów i mieszkańców: -Zdecydowana większość mieszkańców Sewastopola głosowała w referendum za przyłączeniem do Rosji ( 50-80 % frekwencji ), na Krymie wg różnych danych za przystąpieniem do Rosji głosowało 50-60% uprawnionych przy oglnej frekwencji 30-50 %; – Mieszkańcy Krymu głosowali nie tyle za przyłączeniem do Rosji co za – że zacytuję ich słowa – „zwalczeniem korupcyjnego bezprawia i dominacji popleczników donieckich złodziei”. Mieszkańcy Sewastopola głosowali głównie za przyłączeniem do Rosji. Obawy przed działalnością nielegalnych formacji zbrojnych były wyższe  Sewastopolu niż w innych regionach Krymu.

Trudniejsze słowa panu redaktorowi/pani redaktor FK podkreśliłem i dałem boldem. Gość Niedzielny obniża poziom i właśnie rozpoczyna manewr wyprzedania w swym upadku renomowanej prasy brukowej.

A kto podał, że „oficjalnie 15%”? Jak zwykle wiarygodna i renomowana prasa ukraińska (Совет при Путине признался, что лишь 15% крымчан голосовали за присоединение к России), za którą redaktorzy Gościa przedrukują każdą głupotę, ósme Przykazanie Boże biorąc w tradycyjny nawias.

Napisał Dextimus dnia 7.5.14

KOMENTARZ BIBUŁY: Ale w ten rytm grają nie tylko Gość niedzielny, ale i Radio Maryja i Nasz Dziennik… Oni widać też przykazania biorą w nawias, dostosowując swoje standardy do innych mainstreamowych mediów.

Za: Breviarium - dawniej: Kronika Novus Ordo (7 maja 2014) | http://breviarium.blogspot.com/2014/05/garz-srodowy.html

Skip to content